Tinh Vực Bốn Vạn Năm - Tinh Vực Bốn Vạn Năm (2022) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tinh Vực Bốn Vạn Năm - Tinh Vực Bốn Vạn Năm (2022) - Tập

[stt/Ep 16 VS] [info] [+]Tinh Vực Bốn Vạn Năm - Tinh Vực Bốn Vạn Năm (2022) [+] [+] [+]Trong thế giới tu chân khoa học viễn tưởng tương lai, thiên tài luyện khí Lý Diệu vì linh khí mở mang thấp quá mức mà không có cách nào đột phá được, một lần tình cờ anh có được kiến thứ tu luyện bốn vạn năm, từ đó được như được hack, nhưng vẫn bỏ lỡ cuộc thi. Dưới sự khích lệ của đạo sư, dựa vào ý chí và năng lực của mình, anh đã giành lại cơ hội tham gia thi, bước vào đại học mình thích, thực hiện ước mơ trở thành luyện khí sư. [+]Trung Quốc [+]2022 [+]T3 [/info] VIETSUB [link] [1|https://ssplay.net/v/352856966770357.html] [2|https://ssplay.net/v/321543220844533.html] [3|https://ssplay.net/v/235750023275613.html] [4|https://ssplay.net/v/939619580904642.html] [5|https://ssplay.net/v/247489828616380.html] [6|https://ssplay.net/v/524868738320138.html] [7|https://ssplay.net/v/469831775873899.html] [8|https://ssplay.net/v/669030448214875.html] [9|https://ssplay.net/v/419279322442081.html] [10|https://ssplay.net/v/140017456478542.html] [11|https://ssplay.net/v/950866572558879.html] [12|https://ssplay.net/v/786626997921201.html] [13|https://ssplay.net/v/303437568661239.html] [14|https://ssplay.net/v/309515591710805.html] [15|https://ssplay.net/v/663688608755667.html] [16|https://ssplay.net/v/967482864028877.html] [/link]
Tinh-Vuc-Bon-Van-Nam

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại :
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung