Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) - Tập

[stt/Tập 228 VS + 225 TM] [info] [+]Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) [+] [+] [+]Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao... thuộc khối công cụ; một đóa hoa cúc, một cành mai... thuộc thực vật hệ; đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bí mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị. Liệu một thiếu niên xuyên không từ Đường Môn có thể đạt được thành tựu gì? Tình thân phụ tử, tình cảm thầy trò, bạn bè và đặc biệt là tình yêu có giúp Đường Tam chiến thắng Vũ Hồn Điện? [+]Trung Quốc [+]2018 [+]10h Trưa T7 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [228|https://ssplay.net/v/178249699787961.html] [227|https://ssplay.net/v/141719311475753.html] [226|https://ssplay.net/v/197074361559417.html] [225|https://ssplay.net/v/683867317520909.html] [224|https://ssplay.net/v/273285306576225.html] [223|https://ssplay.net/v/668235224154260.html] [222|https://ssplay.net/v/634195547136995.html] [221|https://ssplay.net/v/709935148143106.html] [220|https://ssplay.net/v/284753075904316.html] [219|https://ssplay.net/v/968215372413396.html] [218|https://ssplay.net/v/310244362387392.html] [217|https://ssplay.net/v/870529759261343.html] [216|https://ssplay.net/v/792653680261638.html] [215|https://ssplay.net/v/561009668227699.html] [214|https://ssplay.net/v/658215230951706.html] [213|https://ssplay.net/v/889448783877823.html] [212|https://ssplay.net/v/316224723640415.html] [211|https://ssplay.net/v/641566979802317.html] [210|https://ssplay.net/v/126365358216894.html] [209|https://ssplay.net/v/277469559262196.html] [208|https://ssplay.net/v/482990998360845.html] [207|https://ssplay.net/v/867090677635537.html] [206|https://ssplay.net/v/797618081172307.html] [205|https://ssplay.net/v/707900557667017.html] [204|https://ssplay.net/v/234239274428950.html] [203|https://ssplay.net/v/691764031847318.html] [202|https://ssplay.net/v/604666191670629.html] [201|https://ssplay.net/v/724444018883837.html] [200|https://ssplay.net/v/213741203149159.html] [199|https://ssplay.net/v/288190683143006.html] [198|https://ssplay.net/v/909868981275293.html] [197|https://ssplay.net/v/862012678136428.html] [196|https://ssplay.net/v/956066854298114.html] [195|https://ssplay.net/v/114878695872094.html] [194|https://ssplay.net/v/884525450153483.html] [193|https://ssplay.net/v/595020485421021.html] [192|https://ssplay.net/v/761083175738652.html] [191|https://ssplay.net/v/160800081160333.html] [190|https://ssplay.net/v/420655352373917.html] [189|https://ssplay.net/v/921540273560418.html] [188|https://ssplay.net/v/912665083590481.html] [187|https://ssplay.net/v/669915759729014.html] [186|https://ssplay.net/v/365461041529973.html] [185|https://ssplay.net/v/566992240233553.html] [184|https://ssplay.net/v/260374361856116.html] [183|https://ssplay.net/v/435965273115369.html] [182|https://ssplay.net/v/982349628375636.html] [181|https://ssplay.net/v/853166616211334.html] [180|https://ssplay.net/v/688119868851370.html] [179|https://ssplay.net/v/315969090908765.html] [178|https://ssplay.net/v/717731861190663.html] [177|https://ssplay.net/v/166080793572796.html] [176|https://ssplay.net/v/758417555027537.html] [175|https://ssplay.net/v/552894579039679.html] [174|https://ssplay.net/v/768413662082619.html] [173|https://ssplay.net/v/284183514614899.html] [172|https://ssplay.net/v/545164729572004.html] [171|https://ssplay.net/v/758862723078992.html] [170|https://ssplay.net/v/299037045488754.html] [169|https://ssplay.net/v/901440225955512.html] [168|https://ssplay.net/v/148565358171860.html] [167|https://ssplay.net/v/796482375098599.html] [166|https://ssplay.net/v/385165727386871.html] [165|https://ssplay.net/v/731257707294490.html] [164|https://ssplay.net/v/910581104043457.html] [163|https://ssplay.net/v/253976013511419.html] [162|https://ssplay.net/v/485725096944305.html] [161|https://ssplay.net/v/464296845926178.html] [160|https://ssplay.net/v/523182921111583.html] [159|https://ssplay.net/v/828447332812680.html] [158|https://ssplay.net/v/358783449977636.html] [157|https://ssplay.net/v/445313759148120.html] [156|https://ssplay.net/v/679901589122083.html] [155|https://ssplay.net/v/484930223060978.html] [154|https://ssplay.net/v/479607933097415.html] [153|https://ssplay.net/v/823735537214411.html] [152|https://ssplay.net/v/134465235388941.html] [151|https://ssplay.net/v/917908465696705.html] [150|https://ssplay.net/v/437457297411229.html] [149|https://ssplay.net/v/569329147123628.html] [148|https://ssplay.net/v/786465368337101.html] [147|https://ssplay.net/v/496809172547525.html] [146|https://ssplay.net/v/297292845530642.html] [145|https://ssplay.net/v/392466667211717.html] [144|https://ssplay.net/v/965746834874153.html] [143|https://ssplay.net/v/301257953047752.html] [142|https://ssplay.net/v/488510148392783.html] [141|https://ssplay.net/v/890681228703922.html] [140|https://ssplay.net/v/901783886055151.html] [139|https://ssplay.net/v/282380306058459.html] [138|https://ssplay.net/v/711898493270079.html] [137|https://ssplay.net/v/190270231829749.html] [136|https://ssplay.net/v/777004731612073.html] [135|https://ssplay.net/v/512590341269969.html] [134|https://ssplay.net/v/978852243059211.html] [133|https://ssplay.net/v/451289353685246.html] [132|https://ssplay.net/v/593892190191480.html] [131|https://ssplay.net/v/559884412421120.html] [130|https://ssplay.net/v/618528705090284.html] [129|https://ssplay.net/v/348292908320824.html] [128|https://ssplay.net/v/971035057057937.html] [127|https://ssplay.net/v/818950900187095.html] [126|https://ssplay.net/v/778648525062534.html] [125|https://ssplay.net/v/481041353195905.html] [124|https://ssplay.net/v/998180041296614.html] [123|https://ssplay.net/v/579746024890078.html] [122|https://ssplay.net/v/490698926150798.html] [121|https://ssplay.net/v/830711560116873.html] [120|https://ssplay.net/v/363101032459073.html] [119|https://ssplay.net/v/607840154733922.html] [118|https://ssplay.net/v/641830500215291.html] [117|https://ssplay.net/v/442697062674495.html] [116|https://ssplay.net/v/508815485984086.html] [115|https://ssplay.net/v/129062322278817.html] [114|https://ssplay.net/v/293235826823446.html] [113|https://ssplay.net/v/976184005538622.html] [112|https://ssplay.net/v/893821309838030.html] [111|https://ssplay.net/v/210114284522003.html] [110|https://ssplay.net/v/545625445743401.html] [109|https://ssplay.net/v/351300575253036.html] [108|https://ssplay.net/v/970045199410782.html] [107|https://ssplay.net/v/391282846530278.html] [106|https://ssplay.net/v/455537041442261.html] [105|https://ssplay.net/v/703116328352027.html] [104|https://ssplay.net/v/538020790037181.html] [103|https://ssplay.net/v/250340077612135.html] [102|https://ssplay.net/v/381168870462311.html] [101|https://ssplay.net/v/550915164666043.html] [100|https://ssplay.net/v/770461676849259.html] [99|https://ssplay.net/v/214338038944535.html] [98|https://ssplay.net/v/565920416679647.html] [97|https://ssplay.net/v/674031712114810.html] [96|https://ssplay.net/v/909269490175777.html] [95|https://ssplay.net/v/711282267752620.html] [94|https://ssplay.net/v/492075043419996.html] [93|https://ssplay.net/v/587555824882454.html] [92|https://ssplay.net/v/403749129424492.html] [91|https://ssplay.net/v/753342824677626.html] [90|https://ssplay.net/v/755795161343283.html] [89|https://ssplay.net/v/613817355699009.html] [88|https://ssplay.net/v/129258690194951.html] [87|https://ssplay.net/v/708646809475289.html] [86|https://ssplay.net/v/614290705985493.html] [85|https://ssplay.net/v/524765010923147.html] [84|https://ssplay.net/v/821031435496277.html] [83|https://ssplay.net/v/229476195656590.html] [82|https://ssplay.net/v/134119791289170.html] [81|https://ssplay.net/v/420245066285133.html] [80|https://ssplay.net/v/557009824448161.html] [79|https://ssplay.net/v/913054008450773.html] [78|https://ssplay.net/v/479714288065830.html] [77|https://ssplay.net/v/350109983649518.html] [/link]
THUYẾT MINH - ssPlay.Net [link] [225|https://ssplay.net/v/789750193142228.html] [224|https://ssplay.net/v/554182151539458.html] [223|https://ssplay.net/v/236855917092826.html] [222|https://ssplay.net/v/826245852228668.html] [221|https://ssplay.net/v/712533591936032.html] [220|https://ssplay.net/v/554790594097640.html] [218|https://ssplay.net/v/449644219130277.html] [217|https://ssplay.net/v/528916832059621.html] [216|https://ssplay.net/v/752587077932225.html] [215|https://ssplay.net/v/626844548930724.html] [214|https://ssplay.net/v/671660087588760.html] [213|https://ssplay.net/v/120580345392227.html] [212|https://ssplay.net/v/872275174078014.html] [211|https://ssplay.net/v/754793213059504.html] [210|https://ssplay.net/v/507832144283586.html] [209|https://ssplay.net/v/912785359968741.html] [208|https://ssplay.net/v/356551205118497.html] [207|https://ssplay.net/v/783149858729706.html] [206|https://ssplay.net/v/236488984276850.html] [205|https://ssplay.net/v/247098039007849.html] [204|https://ssplay.net/v/421176695161395.html] [203|https://ssplay.net/v/733579314417309.html] [202|https://ssplay.net/v/568607095215055.html] [201|https://ssplay.net/v/631760064098570.html] [200|https://ssplay.net/v/120649194137917.html] [199|https://ssplay.net/v/831893285943402.html] [198|https://ssplay.net/v/949290864583518.html] [197|https://ssplay.net/v/755356399135457.html] [196|https://ssplay.net/v/404695144130123.html] [195|https://ssplay.net/v/956658291733927.html] [194|https://ssplay.net/v/961364301542441.html] [193|https://ssplay.net/v/393307376239034.html] [192|https://ssplay.net/v/770028180960151.html] [191|https://ssplay.net/v/938557860338025.html] [190|https://ssplay.net/v/632077130592531.html] [189|https://ssplay.net/v/739617822898758.html] [188|https://ssplay.net/v/337815507004658.html] [187|https://ssplay.net/v/267380899439255.html] [186|https://ssplay.net/v/425230022933747.html] [185|https://ssplay.net/v/414532264901532.html] [184|https://ssplay.net/v/569256676567925.html] [183|https://ssplay.net/v/818784921947452.html] [182|https://ssplay.net/v/897862866106960.html] [181|https://ssplay.net/v/209363698131508.html] [180|https://ssplay.net/v/981868274923827.html] [179|https://ssplay.net/v/862889714952972.html] [178|https://ssplay.net/v/903086288935608.html] [177|https://ssplay.net/v/665529433637857.html] [176|https://ssplay.net/v/390224946869744.html] [175|https://ssplay.net/v/433066212882598.html] [174|https://ssplay.net/v/431282662683063.html] [173|https://ssplay.net/v/562979057431220.html] [172|https://ssplay.net/v/360381788677639.html] [171|https://ssplay.net/v/785180702391597.html] [78|https://ssplay.net/v/328323025670316.html] [77|https://ssplay.net/v/753485817462205.html] [76|https://ssplay.net/v/582665749308135.html] [75|https://ssplay.net/v/888431901319159.html] [74|https://ssplay.net/v/275372847500774.html] [73|https://ssplay.net/v/468954512228568.html] [72|https://ssplay.net/v/329142092830604.html] [71|https://ssplay.net/v/512436836130089.html] [70|https://ssplay.net/v/522261471384101.html] [69|https://ssplay.net/v/624735344615247.html] [68|https://ssplay.net/v/220284564627541.html] [67|https://ssplay.net/v/636496681720018.html] [66|https://ssplay.net/v/298080741117397.html] [65|https://ssplay.net/v/482429321027464.html] [64|https://ssplay.net/v/668370730347103.html] [63|https://ssplay.net/v/464649493081702.html] [62|https://ssplay.net/v/729832729531659.html] [61|https://ssplay.net/v/248742733978562.html] [60|https://ssplay.net/v/543888650420639.html] [59|https://ssplay.net/v/410073417756292.html] [58|https://ssplay.net/v/986586672150426.html] [57|https://ssplay.net/v/221575803640815.html] [56|https://ssplay.net/v/615261288980642.html] [55|https://ssplay.net/v/246922745472854.html] [54|https://ssplay.net/v/407798947145541.html] [53|https://ssplay.net/v/117516561928722.html] [52|https://ssplay.net/v/941038356473048.html] [51|https://ssplay.net/v/279911338455147.html] [50|https://ssplay.net/v/388635681321223.html] [49|https://ssplay.net/v/455696637845701.html] [48|https://ssplay.net/v/663045688635773.html] [47|https://ssplay.net/v/568498339504003.html] [46|https://ssplay.net/v/287320365922318.html] [45|https://ssplay.net/v/802489262488153.html] [44|https://ssplay.net/v/671457833713955.html] [43|https://ssplay.net/v/130098909139633.html] [42|https://ssplay.net/v/637728939867681.html] [41|https://ssplay.net/v/606258435795704.html] [40|https://ssplay.net/v/810685755064090.html] [39|https://ssplay.net/v/428715272082222.html] [38|https://ssplay.net/v/943460474411646.html] [37|https://ssplay.net/v/151011029465330.html] [36|https://ssplay.net/v/717216896100176.html] [35|https://ssplay.net/v/713363982737064.html] [34|https://ssplay.net/v/435955000006490.html] [33|https://ssplay.net/v/268825192832284.html] [33|https://ssplay.net/v/268825192832284.html] [32|https://ssplay.net/v/473300327857335.html] [31|https://ssplay.net/v/805169514069954.html] [30|https://ssplay.net/v/160540997154182.html] [29|https://ssplay.net/v/179766189306974.html] [28|https://ssplay.net/v/826058477991157.html] [27|https://ssplay.net/v/208622419999705.html] [26|https://ssplay.net/v/399457888884676.html] [25|https://ssplay.net/v/543594827254613.html] [24|https://ssplay.net/v/797396627565225.html] [23|https://ssplay.net/v/944175926761494.html] [22|https://ssplay.net/v/663924522697925.html] [21|https://ssplay.net/v/948083708269728.html] [20|https://ssplay.net/v/207641563067833.html] [19|https://ssplay.net/v/307372966574297.html] [18|https://ssplay.net/v/353277105424139.html] [17|https://ssplay.net/v/772064192427529.html] [16|https://ssplay.net/v/468952876826127.html] [15|https://ssplay.net/v/447799330784214.html] [14|https://ssplay.net/v/144903484317991.html] [13|https://ssplay.net/v/869154232243696.html] [12|https://ssplay.net/v/944443177845743.html] [11|https://ssplay.net/v/164472176382938.html] [10|https://ssplay.net/v/273131677260001.html] [9|https://ssplay.net/v/113790458275212.html] [8|https://ssplay.net/v/693029752208126.html] [7|https://ssplay.net/v/534568686038255.html] [6|https://ssplay.net/v/296010362191332.html] [5|https://ssplay.net/v/408488791849878.html] [4|https://ssplay.net/v/417861762560076.html] [3|https://ssplay.net/v/359485721008645.html] [2|https://ssplay.net/v/993758885396851.html] [1|https://ssplay.net/v/546719963351885.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [227|https://vnupload.net/v/967309623128838.html] [226|https://vnupload.net/v/250027663177914.html] [/link]
Dau-La-Dai-Luc

Rating
~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung