Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) - Tập

[stt/Tập 248 VS + 231 TM] [info] [+]Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018) [+] [+] [+]Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhất tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh. Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao... thuộc khối công cụ; một đóa hoa cúc, một cành mai... thuộc thực vật hệ; đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục. Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bí mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị. Liệu một thiếu niên xuyên không từ Đường Môn có thể đạt được thành tựu gì? Tình thân phụ tử, tình cảm thầy trò, bạn bè và đặc biệt là tình yêu có giúp Đường Tam chiến thắng Vũ Hồn Điện? [+]Trung Quốc [+]2018 [+]10h Trưa T7 [/info] THUYẾT MINH - ssPlay.Net [link] [1|https://ssplay.net/v/933333751228120.html] [2|https://ssplay.net/v/801452212449577.html] [3|https://ssplay.net/v/550245798296398.html] [4|https://ssplay.net/v/254178697864214.html] [5|https://ssplay.net/v/351163149707847.html] [6|https://ssplay.net/v/767103297015031.html] [7|https://ssplay.net/v/736856096320682.html] [8|https://ssplay.net/v/705813632657130.html] [9|https://ssplay.net/v/425222049984666.html] [10|https://ssplay.net/v/791477716217438.html] [11|https://ssplay.net/v/646281990740034.html] [12|https://ssplay.net/v/482117509262429.html] [13|https://ssplay.net/v/522308838450246.html] [14|https://ssplay.net/v/126748066809442.html] [15|https://ssplay.net/v/324618077112568.html] [16|https://ssplay.net/v/301406842966874.html] [17|https://ssplay.net/v/734445407158798.html] [18|https://ssplay.net/v/717144063777393.html] [19|https://ssplay.net/v/443490489075581.html] [20|https://ssplay.net/v/190020792600181.html] [21|https://ssplay.net/v/897104429701964.html] [22|https://ssplay.net/v/969608360694514.html] [23|https://ssplay.net/v/589998629358079.html] [24|https://ssplay.net/v/968515890340010.html] [25|https://ssplay.net/v/128990526414579.html] [26|https://ssplay.net/v/708207953307363.html] [27|https://ssplay.net/v/961521311352650.html] [28|https://ssplay.net/v/407927769753668.html] [29|https://ssplay.net/v/752977249523003.html] [30|https://ssplay.net/v/652027664913071.html] [31|https://ssplay.net/v/841944937076833.html] [32|https://ssplay.net/v/494232363584968.html] [33|https://ssplay.net/v/421162523743179.html] [34|https://ssplay.net/v/786768683956729.html] [35|https://ssplay.net/v/702195329798592.html] [36|https://ssplay.net/v/559247433311409.html] [37|https://ssplay.net/v/955423723492357.html] [38|https://ssplay.net/v/292513894124163.html] [39|https://ssplay.net/v/854325224128034.html] [40|https://ssplay.net/v/308842542270819.html] [41|https://ssplay.net/v/830176694939533.html] [42|https://ssplay.net/v/570746603111426.html] [43|https://ssplay.net/v/673909507277939.html] [44|https://ssplay.net/v/586538258939981.html] [45|https://ssplay.net/v/123328356279267.html] [46|https://ssplay.net/v/863666142026583.html] [47|https://ssplay.net/v/499582697533898.html] [48|https://ssplay.net/v/927489204539193.html] [49|https://ssplay.net/v/951982031679815.html] [50|https://ssplay.net/v/135941385394996.html] [51|https://ssplay.net/v/804220205379856.html] [52|https://ssplay.net/v/439814017464717.html] [53|https://ssplay.net/v/352366398192114.html] [54|https://ssplay.net/v/708100623140732.html] [55|https://ssplay.net/v/887424173868364.html] [56|https://ssplay.net/v/819536272850301.html] [57|https://ssplay.net/v/559805846048725.html] [58|https://ssplay.net/v/701694039834870.html] [59|https://ssplay.net/v/802398663842015.html] [60|https://ssplay.net/v/475782430006398.html] [61|https://ssplay.net/v/971332333981990.html] [62|https://ssplay.net/v/306849117908212.html] [63|https://ssplay.net/v/418068302588330.html] [64|https://ssplay.net/v/397823367681768.html] [65|https://ssplay.net/v/459713127050134.html] [66|https://ssplay.net/v/676541262202792.html] [67|https://ssplay.net/v/499226082116365.html] [68|https://ssplay.net/v/734907031887107.html] [69|https://ssplay.net/v/722282081014580.html] [70|https://ssplay.net/v/303942313624752.html] [71|https://ssplay.net/v/545656416979100.html] [72|https://ssplay.net/v/656851046201255.html] [73|https://ssplay.net/v/818720702909761.html] [74|https://ssplay.net/v/780515990737411.html] [75|https://ssplay.net/v/585391535527176.html] [76|https://ssplay.net/v/345857983248101.html] [77|https://ssplay.net/v/344357181340455.html] [78|https://ssplay.net/v/275702160265710.html] [79|https://ssplay.net/v/347099420511060.html] [80|https://ssplay.net/v/700069344706005.html] [81|https://ssplay.net/v/533457090457280.html] [82|https://ssplay.net/v/433867821262942.html] [83|https://ssplay.net/v/523210420790645.html] [84|https://ssplay.net/v/635631622125705.html] [85|https://ssplay.net/v/829477091216378.html] [86|https://ssplay.net/v/617607727232906.html] [87|https://ssplay.net/v/404161684215068.html] [88|https://ssplay.net/v/332589062551657.html] [89|https://ssplay.net/v/429671053257253.html] [90|https://ssplay.net/v/413792607271008.html] [91|https://ssplay.net/v/302874885913398.html] [92|https://ssplay.net/v/122591871768236.html] [93|https://ssplay.net/v/635130118992593.html] [94|https://ssplay.net/v/806305495815144.html] [95|https://ssplay.net/v/991100461532672.html] [96|https://ssplay.net/v/188013176123301.html] [97|https://ssplay.net/v/888284134782022.html] [98|https://ssplay.net/v/257472879770729.html] [99|https://ssplay.net/v/233871027827262.html] [100|https://ssplay.net/v/655825569397873.html] [101|https://ssplay.net/v/483482899765173.html] [102|https://ssplay.net/v/634383892433510.html] [103|https://ssplay.net/v/681296379201942.html] [104|https://ssplay.net/v/434909907480080.html] [105|https://ssplay.net/v/933422762072748.html] [106|https://ssplay.net/v/601020338634649.html] [107|https://ssplay.net/v/921058420091867.html] [108|https://ssplay.net/v/139095222784413.html] [109|https://ssplay.net/v/288654362989796.html] [110|https://ssplay.net/v/976020639969243.html] [111|https://ssplay.net/v/701062620927890.html] [112|https://ssplay.net/v/198108105195893.html] [113|https://ssplay.net/v/742205093304316.html] [114|https://ssplay.net/v/384629100147220.html] [115|https://ssplay.net/v/114386388411124.html] [116|https://ssplay.net/v/632200877285665.html] [117|https://ssplay.net/v/596179991546604.html] [118|https://ssplay.net/v/567108333524730.html] [119|https://ssplay.net/v/605667973972029.html] [120|https://ssplay.net/v/947145240588320.html] [160|https://ssplay.net/v/834677802191840.html] [161|https://ssplay.net/v/163520109322335.html] [162|https://ssplay.net/v/288978483941819.html] [163|https://ssplay.net/v/843129221763875.html] [164|https://ssplay.net/v/474255974921915.html] [165|https://ssplay.net/v/561423088113466.html] [166|https://ssplay.net/v/564527471032407.html] [168|https://ssplay.net/v/567865694562594.html] [169|https://ssplay.net/v/729882398413287.html] [170|https://ssplay.net/v/125572340355978.html] [171|https://ssplay.net/v/483363318360514.html] [172|https://ssplay.net/v/440617517050769.html] [173|https://ssplay.net/v/789967310097482.html] [174|https://ssplay.net/v/934928670525550.html] [175|https://ssplay.net/v/854994975858264.html] [176|https://ssplay.net/v/141773929198582.html] [177|https://ssplay.net/v/246854225794474.html] [178|https://ssplay.net/v/829065430081552.html] [179|https://ssplay.net/v/987117196122805.html] [180|https://ssplay.net/v/695646390732791.html] [181|https://ssplay.net/v/648452541480461.html] [182|https://ssplay.net/v/161514468077156.html] [183|https://ssplay.net/v/912940635449356.html] [184|https://ssplay.net/v/254264455702569.html] [185|https://ssplay.net/v/159196739395459.html] [186|https://ssplay.net/v/429723672154876.html] [188|https://ssplay.net/v/494840412504143.html] [189|https://ssplay.net/v/661993160429928.html] [171|https://ssplay.net/v/785180702391597.html] [172|https://ssplay.net/v/360381788677639.html] [173|https://ssplay.net/v/562979057431220.html] [174|https://ssplay.net/v/431282662683063.html] [175|https://ssplay.net/v/433066212882598.html] [176|https://ssplay.net/v/390224946869744.html] [177|https://ssplay.net/v/665529433637857.html] [178|https://ssplay.net/v/903086288935608.html] [179|https://ssplay.net/v/862889714952972.html] [180|https://ssplay.net/v/981868274923827.html] [181|https://ssplay.net/v/209363698131508.html] [182|https://ssplay.net/v/897862866106960.html] [183|https://ssplay.net/v/818784921947452.html] [184|https://ssplay.net/v/569256676567925.html] [185|https://ssplay.net/v/414532264901532.html] [186|https://ssplay.net/v/425230022933747.html] [187|https://ssplay.net/v/267380899439255.html] [188|https://ssplay.net/v/337815507004658.html] [189|https://ssplay.net/v/739617822898758.html] [190|https://ssplay.net/v/632077130592531.html] [191|https://ssplay.net/v/938557860338025.html] [192|https://ssplay.net/v/770028180960151.html] [193|https://ssplay.net/v/393307376239034.html] [194|https://ssplay.net/v/961364301542441.html] [195|https://ssplay.net/v/956658291733927.html] [196|https://ssplay.net/v/404695144130123.html] [197|https://ssplay.net/v/755356399135457.html] [198|https://ssplay.net/v/949290864583518.html] [199|https://ssplay.net/v/831893285943402.html] [200|https://ssplay.net/v/120649194137917.html] [201|https://ssplay.net/v/631760064098570.html] [202|https://ssplay.net/v/568607095215055.html] [203|https://ssplay.net/v/733579314417309.html] [204|https://ssplay.net/v/421176695161395.html] [205|https://ssplay.net/v/247098039007849.html] [206|https://ssplay.net/v/236488984276850.html] [207|https://ssplay.net/v/783149858729706.html] [208|https://ssplay.net/v/356551205118497.html] [209|https://ssplay.net/v/912785359968741.html] [210|https://ssplay.net/v/507832144283586.html] [211|https://ssplay.net/v/754793213059504.html] [212|https://ssplay.net/v/872275174078014.html] [213|https://ssplay.net/v/120580345392227.html] [214|https://ssplay.net/v/671660087588760.html] [215|https://ssplay.net/v/626844548930724.html] [216|https://ssplay.net/v/752587077932225.html] [217|https://ssplay.net/v/528916832059621.html] [218|https://ssplay.net/v/449644219130277.html] [220|https://ssplay.net/v/554790594097640.html] [221|https://ssplay.net/v/712533591936032.html] [222|https://ssplay.net/v/826245852228668.html] [223|https://ssplay.net/v/236855917092826.html] [224|https://ssplay.net/v/554182151539458.html] [225|https://ssplay.net/v/789750193142228.html] [227|https://ssplay.net/v/622885416365332.html] [228|https://ssplay.net/v/647924447639120.html] [229|https://ssplay.net/v/272697872171799.html] [230|https://ssplay.net/v/433691692021157.html] [231|https://ssplay.net/v/776767312238613.html] [/link]
VIETSUB - ssPlay.Net [link] [77|https://ssplay.net/v/350109983649518.html] [78|https://ssplay.net/v/479714288065830.html] [79|https://ssplay.net/v/913054008450773.html] [80|https://ssplay.net/v/557009824448161.html] [81|https://ssplay.net/v/420245066285133.html] [82|https://ssplay.net/v/134119791289170.html] [83|https://ssplay.net/v/229476195656590.html] [84|https://ssplay.net/v/821031435496277.html] [85|https://ssplay.net/v/524765010923147.html] [86|https://ssplay.net/v/614290705985493.html] [87|https://ssplay.net/v/708646809475289.html] [88|https://ssplay.net/v/129258690194951.html] [89|https://ssplay.net/v/613817355699009.html] [90|https://ssplay.net/v/755795161343283.html] [91|https://ssplay.net/v/753342824677626.html] [92|https://ssplay.net/v/403749129424492.html] [93|https://ssplay.net/v/587555824882454.html] [94|https://ssplay.net/v/492075043419996.html] [95|https://ssplay.net/v/711282267752620.html] [96|https://ssplay.net/v/909269490175777.html] [97|https://ssplay.net/v/674031712114810.html] [98|https://ssplay.net/v/565920416679647.html] [99|https://ssplay.net/v/214338038944535.html] [100|https://ssplay.net/v/770461676849259.html] [101|https://ssplay.net/v/550915164666043.html] [102|https://ssplay.net/v/381168870462311.html] [103|https://ssplay.net/v/250340077612135.html] [104|https://ssplay.net/v/538020790037181.html] [105|https://ssplay.net/v/703116328352027.html] [106|https://ssplay.net/v/455537041442261.html] [107|https://ssplay.net/v/391282846530278.html] [108|https://ssplay.net/v/970045199410782.html] [109|https://ssplay.net/v/351300575253036.html] [110|https://ssplay.net/v/545625445743401.html] [111|https://ssplay.net/v/210114284522003.html] [112|https://ssplay.net/v/893821309838030.html] [113|https://ssplay.net/v/976184005538622.html] [114|https://ssplay.net/v/293235826823446.html] [115|https://ssplay.net/v/129062322278817.html] [116|https://ssplay.net/v/508815485984086.html] [117|https://ssplay.net/v/442697062674495.html] [118|https://ssplay.net/v/641830500215291.html] [119|https://ssplay.net/v/607840154733922.html] [120|https://ssplay.net/v/363101032459073.html] [121|https://ssplay.net/v/830711560116873.html] [122|https://ssplay.net/v/490698926150798.html] [123|https://ssplay.net/v/579746024890078.html] [124|https://ssplay.net/v/998180041296614.html] [125|https://ssplay.net/v/481041353195905.html] [126|https://ssplay.net/v/778648525062534.html] [127|https://ssplay.net/v/818950900187095.html] [128|https://ssplay.net/v/971035057057937.html] [129|https://ssplay.net/v/348292908320824.html] [130|https://ssplay.net/v/618528705090284.html] [131|https://ssplay.net/v/559884412421120.html] [132|https://ssplay.net/v/593892190191480.html] [133|https://ssplay.net/v/451289353685246.html] [134|https://ssplay.net/v/978852243059211.html] [135|https://ssplay.net/v/512590341269969.html] [136|https://ssplay.net/v/777004731612073.html] [137|https://ssplay.net/v/190270231829749.html] [138|https://ssplay.net/v/711898493270079.html] [139|https://ssplay.net/v/282380306058459.html] [140|https://ssplay.net/v/901783886055151.html] [141|https://ssplay.net/v/890681228703922.html] [142|https://ssplay.net/v/488510148392783.html] [143|https://ssplay.net/v/301257953047752.html] [144|https://ssplay.net/v/965746834874153.html] [145|https://ssplay.net/v/392466667211717.html] [146|https://ssplay.net/v/297292845530642.html] [147|https://ssplay.net/v/496809172547525.html] [148|https://ssplay.net/v/786465368337101.html] [149|https://ssplay.net/v/569329147123628.html] [150|https://ssplay.net/v/437457297411229.html] [151|https://ssplay.net/v/917908465696705.html] [152|https://ssplay.net/v/134465235388941.html] [153|https://ssplay.net/v/823735537214411.html] [154|https://ssplay.net/v/479607933097415.html] [155|https://ssplay.net/v/484930223060978.html] [156|https://ssplay.net/v/679901589122083.html] [157|https://ssplay.net/v/445313759148120.html] [158|https://ssplay.net/v/358783449977636.html] [159|https://ssplay.net/v/828447332812680.html] [160|https://ssplay.net/v/523182921111583.html] [161|https://ssplay.net/v/464296845926178.html] [162|https://ssplay.net/v/485725096944305.html] [163|https://ssplay.net/v/253976013511419.html] [164|https://ssplay.net/v/910581104043457.html] [165|https://ssplay.net/v/731257707294490.html] [166|https://ssplay.net/v/385165727386871.html] [167|https://ssplay.net/v/796482375098599.html] [168|https://ssplay.net/v/148565358171860.html] [169|https://ssplay.net/v/901440225955512.html] [170|https://ssplay.net/v/299037045488754.html] [171|https://ssplay.net/v/758862723078992.html] [172|https://ssplay.net/v/545164729572004.html] [173|https://ssplay.net/v/284183514614899.html] [174|https://ssplay.net/v/768413662082619.html] [175|https://ssplay.net/v/552894579039679.html] [176|https://ssplay.net/v/758417555027537.html] [177|https://ssplay.net/v/166080793572796.html] [178|https://ssplay.net/v/717731861190663.html] [179|https://ssplay.net/v/315969090908765.html] [180|https://ssplay.net/v/688119868851370.html] [181|https://ssplay.net/v/853166616211334.html] [182|https://ssplay.net/v/982349628375636.html] [183|https://ssplay.net/v/435965273115369.html] [184|https://ssplay.net/v/260374361856116.html] [185|https://ssplay.net/v/566992240233553.html] [186|https://ssplay.net/v/365461041529973.html] [187|https://ssplay.net/v/669915759729014.html] [188|https://ssplay.net/v/912665083590481.html] [189|https://ssplay.net/v/921540273560418.html] [190|https://ssplay.net/v/420655352373917.html] [191|https://ssplay.net/v/160800081160333.html] [192|https://ssplay.net/v/761083175738652.html] [193|https://ssplay.net/v/595020485421021.html] [194|https://ssplay.net/v/884525450153483.html] [195|https://ssplay.net/v/114878695872094.html] [196|https://ssplay.net/v/956066854298114.html] [197|https://ssplay.net/v/862012678136428.html] [198|https://ssplay.net/v/909868981275293.html] [199|https://ssplay.net/v/288190683143006.html] [200|https://ssplay.net/v/213741203149159.html] [201|https://ssplay.net/v/724444018883837.html] [202|https://ssplay.net/v/604666191670629.html] [203|https://ssplay.net/v/691764031847318.html] [204|https://ssplay.net/v/234239274428950.html] [205|https://ssplay.net/v/707900557667017.html] [206|https://ssplay.net/v/797618081172307.html] [207|https://ssplay.net/v/867090677635537.html] [208|https://ssplay.net/v/482990998360845.html] [209|https://ssplay.net/v/277469559262196.html] [210|https://ssplay.net/v/126365358216894.html] [211|https://ssplay.net/v/641566979802317.html] [212|https://ssplay.net/v/316224723640415.html] [213|https://ssplay.net/v/889448783877823.html] [214|https://ssplay.net/v/658215230951706.html] [215|https://ssplay.net/v/561009668227699.html] [216|https://ssplay.net/v/792653680261638.html] [217|https://ssplay.net/v/870529759261343.html] [218|https://ssplay.net/v/310244362387392.html] [219|https://ssplay.net/v/968215372413396.html] [220|https://ssplay.net/v/509903995113240.html] [221|https://ssplay.net/v/690333652413553.html] [222|https://ssplay.net/v/938975900825527.html] [223|https://ssplay.net/v/669264909707837.html] [224|https://ssplay.net/v/805422151668204.html] [225|https://ssplay.net/v/834136498471101.html] [226|https://ssplay.net/v/863355772362815.html] [227|https://ssplay.net/v/399221206290854.html] [228|https://ssplay.net/v/857305354128281.html] [229|https://ssplay.net/v/730686509360869.html] [230|https://ssplay.net/v/680054138931963.html] [231|https://ssplay.net/v/638842696530951.html] [232|https://ssplay.net/v/243314726485146.html] [233|https://ssplay.net/v/710071355932288.html] [234|https://ssplay.net/v/522276528179645.html] [235|https://ssplay.net/v/396131720807817.html] [236|https://ssplay.net/v/737142548378970.html] [237|https://ssplay.net/v/173991261257065.html] [238|https://ssplay.net/v/288162428471777.html] [239|https://ssplay.net/v/935980899052487.html] [240|https://ssplay.net/v/582254505405823.html] [240-2|https://ssplay.net/v/140377850582202.html] [241|https://ssplay.net/v/770117421531015.html] [242|https://ssplay.net/v/696623941262563.html] [243|https://likecdn.net/v/9221578248.html] [244|https://likecdn.net/v/9590012766.html] [245|https://likecdn.net/v/6893743032.html] [246|https://likecdn.net/v/3459925382.html] [247|https://likecdn.net/v/2145760386.html] [248|https://likecdn.net/v/9346923993.html] [/link]
Dau-La-Dai-Luc

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung