Tinh Nguyên Chi Chủ - Xing Yuan Zhi Zhu (2022) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tinh Nguyên Chi Chủ - Xing Yuan Zhi Zhu (2022) - Tập

[stt/Tập 48 VS] [info] [+]Tinh Nguyên Chi Chủ - Xing Yuan Zhi Zhu (2022) [+] [+] [+]Thiếu niên củi mục Tô Cửu bị thiên thạch Tinh Nguyên từ trên trời xuống đập trúng, từ một học sinh tầm thường không có thiên phú tu luyện trở thành Tinh nguyên chi chủ tân nhiệm. Hai người đẹp siêu cấp của Vạn Giới là U Diệc Hàn và Thẩm Mộng Tuyết cũng đến để tìm kiếm Tinh Nguyên, hai người dùng lý do đang tránh né kẻ thù mà miễn cưỡng ở nhờ, đồng thời vì muốn chiêu mộ Tô Cửu vào tông môn của mình, đã cùng nhau dạy Tô Cửu tu luyện. Ai ngờ, Tô Cửu nhờ có Tinh Nguyên mà tu vi tiến bộ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của hai người đẹp. [+]Trung Quốc [+]2018 [+]T4 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [48|https://ssplay.net/v/411119925479094.html] [47|https://ssplay.net/v/294204582770665.html] [46|https://ssplay.net/v/877634874648518.html] [45|https://ssplay.net/v/246247035761674.html] [44|https://ssplay.net/v/686444711354043.html] [43|https://ssplay.net/v/383646508471833.html] [42|https://ssplay.net/v/913948671685324.html] [41|https://ssplay.net/v/425340410735872.html] [40|https://ssplay.net/v/621040331406725.html] [39|https://ssplay.net/v/118427557663784.html] [38|https://ssplay.net/v/466536869191461.html] [37|https://ssplay.net/v/519804520739449.html] [36|https://vnupload.net/v/371685995409885.html] [34|https://ssplay.net/embed.php?link=ee83a0874859f720010ba5782ebbb64d] [33|https://ssplay.net/embed.php?link=a11f1395d42d69e8b7a797689f7bc677] [32|https://ssplay.net/embed.php?link=e653784fc591c8cdf86ac7fe437919e6] [31|https://ssplay.net/embed.php?link=0db6c0000cc18b67cfb10c27dee21b68] [30|https://ssplay.net/embed.php?link=e805f5a3fdefc1e51b85c1c1532ce54f] [29|https://ssplay.net/embed.php?link=93a87e4207444cb5b3847abd3ffb9699] [28|https://ssplay.net/embed.php?link=4c11a0cd8257715ce2aac5335f977874] [27|https://ssplay.net/embed.php?link=5a15d2d7fbf6e06e9d7bdcf4d3f11ed5] [26|https://ssplay.net/embed.php?link=f7aecff1a5d4c75acf08cb9652490085] [25|https://ssplay.net/embed.php?link=b357fafa13bcae55f477c589e1e452d7] [24|https://ssplay.net/v/524632730003860.html] [23|https://ssplay.net/v/154236440857251.html] [22|https://ssplay.net/v/370637078666024.html] [21|https://ssplay.net/v/906844387037886.html] [20|https://ssplay.net/v/872957458512650.html] [19|https://ssplay.net/v/369363090230358.html] [18|https://ssplay.net/v/554403381629122.html] [17|https://ssplay.net/v/886108223762777.html] [16|https://ssplay.net/v/428626620935069.html] [15|https://ssplay.net/v/136942237615585.html] [14|https://ssplay.net/v/151763557145992.html] [13|https://ssplay.net/v/826762457688649.html] [12|https://ssplay.net/v/460780734403265.html] [11|https://ssplay.net/v/597921522955099.html] [10|https://ssplay.net/v/428403199960788.html] [9|https://ssplay.net/v/543435109158356.html] [8|https://ssplay.net/v/140847780638270.html] [7|https://ssplay.net/v/646999923305379.html] [6|https://ssplay.net/v/404174649053149.html] [5|https://ssplay.net/v/806679527792665.html] [4|https://ssplay.net/v/869763260914219.html] [3|https://ssplay.net/v/805412263092067.html] [2|https://ssplay.net/v/647201479723056.html] [1|https://ssplay.net/v/998574039588371.html] [/link]
Tinh-Nguyen-Chi-Chu

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại :
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung