Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019) - Tập

[stt/Tập 36 VS + 24 TM] [info] [+]Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019) [+] [+] [+]Một đường tu luyện, trộm âm dương, đoạt vận may, chuyển thế niết bàn, nắm giữ sinh tử, chấp chưởng luân hồi. Vũ Chi Cực, Phá thương khung, động càn khôn! Một thế giới tiên hiệp mênh mông thần bí vô tận, nhiệt huyết như núi lửa sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ như sóng biển gầm rú, dục vọng sâu thẳm như vực sâu hun hút...
Phần 1 (2019) : Tập 1=>12 (12 Tập)
Phần 2 (2020) : Tập 13=>24 (12 Tập)
Phần 3 (2022) : Tập 25=>36 (12 Tập) [+]Trung Quốc [+]2019 [+]11h Trưa CN [/info] VIETSUB - ssPlay.Net (1080p) [link] [36|https://ssplay.net/v/520857620156473.html] [35|https://ssplay.net/v/638061582628223.html] [34|https://ssplay.net/v/542553506791591.html] [33|https://ssplay.net/v/855623662885692.html] [32|https://ssplay.net/v/268062319606542.html] [31|https://ssplay.net/v/120953390995661.html] [30|https://ssplay.net/v/960315300358666.html] [29|https://ssplay.net/v/901391897764470.html] [28|https://ssplay.net/v/699798989213175.html] [27|https://ssplay.net/v/327624639289246.html] [26|https://ssplay.net/v/868889763537380.html] [25|https://ssplay.net/v/807512819766998.html] [24|https://ssplay.net/v/949406912757290.html] [23|https://ssplay.net/v/866912252373165.html] [22|https://ssplay.net/v/281518465114964.html] [21|https://ssplay.net/v/556916806846857.html] [20|https://ssplay.net/v/882730773753590.html] [19|https://ssplay.net/v/884719053904215.html] [18|https://ssplay.net/v/782527705861462.html] [17|https://ssplay.net/v/711923424982362.html] [16|https://ssplay.net/v/164738756914933.html] [15|https://ssplay.net/v/420885452379782.html] [14|https://ssplay.net/v/217779938545491.html] [13|https://ssplay.net/v/903044720490773.html] [/link]
THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/330939169973134.html] [2|https://ssplay.net/v/365473325881693.html] [3|https://ssplay.net/v/642360306862327.html] [4|https://ssplay.net/v/210545606083340.html] [5|https://ssplay.net/v/730431491716040.html] [6|https://ssplay.net/v/153579230109850.html] [7|https://ssplay.net/v/179918856670459.html] [8|https://ssplay.net/v/220377995322147.html] [9|https://ssplay.net/v/958060310946570.html] [10|https://ssplay.net/v/202245528499285.html] [11|https://ssplay.net/v/168753616097900.html] [12|https://ssplay.net/v/470148759997553.html] [13|https://ssplay.net/v/442084485044081.html] [14|https://ssplay.net/v/484770841482612.html] [15|https://ssplay.net/v/327549028727743.html] [16|https://ssplay.net/v/285778522905376.html] [17|https://ssplay.net/v/665434331115749.html] [18|https://ssplay.net/v/899679236527946.html] [19|https://ssplay.net/v/122235545267661.html] [20|https://ssplay.net/v/722349599831634.html] [21|https://ssplay.net/v/691666119628482.html] [22|https://ssplay.net/v/159536893169085.html] [23|https://ssplay.net/v/496753475732273.html] [24|https://ssplay.net/v/937656274272335.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net (720p) [link] [36|https://vnupload.net/v/562820900645520.html] [35|https://vnupload.net/v/464899884743822.html] [34|https://vnupload.net/v/704460221446222.html] [33|https://vnupload.net/v/831263995418945.html] [32|https://vnupload.net/v/159458068509896.html] [31|https://vnupload.net/v/292584113362762.html] [30|https://vnupload.net/v/262272612502177.html] [29|https://vnupload.net/v/690388581405083.html] [/link]
Vu-Dong-Can-Khon

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung