Vũ Canh Kỷ - Wu Geng Ji (2016) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Vũ Canh Kỷ - Wu Geng Ji (2016) - Tập

[stt/Full VS] [info] [+]Vũ Canh Kỷ - Wu Geng Ji [+] [+] [+]Vũ Canh Kì xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch Thiên, trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu... Vũ Canh đã trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ ra sao? Con người đã kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền như thế nào?
P1 :
P2 :
P3 : 42 Tập [+]Trung Quốc [+]2016 [+]Full [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/761775530874729.html] [2|https://ssplay.net/v/715657184521357.html] [3|https://ssplay.net/v/362497555298937.html] [4|https://ssplay.net/v/541695653150478.html] [5|https://ssplay.net/v/558093284567197.html] [6|https://ssplay.net/v/857748484032021.html] [7|https://ssplay.net/v/870020971530013.html] [8|https://ssplay.net/v/374152354482147.html] [9|https://ssplay.net/v/228864055126905.html] [10|https://ssplay.net/v/673799967186318.html] [11|https://ssplay.net/v/501216089973847.html] [12|https://ssplay.net/v/139016923391156.html] [13|https://ssplay.net/v/824990557713641.html] [14|https://ssplay.net/v/322868348823653.html] [15|https://ssplay.net/v/517525409244828.html] [16|https://ssplay.net/v/944303010486894.html] [17|https://ssplay.net/v/765944974290000.html] [18|https://ssplay.net/v/410657828466759.html] [19|https://ssplay.net/v/835359797295596.html] [20|https://ssplay.net/v/711529067820972.html] [21|https://ssplay.net/v/759162046429183.html] [22|https://ssplay.net/v/998818884293238.html] [23|https://ssplay.net/v/854653080304463.html] [24|https://ssplay.net/v/651105807887183.html] [25|https://ssplay.net/v/599967465632491.html] [26|https://ssplay.net/v/323051828063196.html] [27|https://ssplay.net/v/267428770661353.html] [28|https://ssplay.net/v/395784833778937.html] [29|https://ssplay.net/v/939853785766495.html] [30|https://ssplay.net/v/600262048757738.html] [31|https://ssplay.net/v/409526871310339.html] [32|https://ssplay.net/v/171141405072477.html] [33|https://ssplay.net/v/225030398617188.html] [34|https://ssplay.net/v/406450637098815.html] [35|https://ssplay.net/v/530594072822067.html] [36|https://ssplay.net/v/261671578718556.html] [37|https://ssplay.net/v/441509149968624.html] [38|https://ssplay.net/v/354918363607591.html] [39|https://ssplay.net/v/166730174173911.html] [40|https://ssplay.net/v/916015946616729.html] [41|https://ssplay.net/v/949771230005555.html] [42|https://ssplay.net/v/382880433566040.html] [43|https://ssplay.net/v/263139843526813.html] [44|https://ssplay.net/v/277445432212617.html] [45|https://ssplay.net/v/563589927636914.html] [46|https://ssplay.net/v/601431522104475.html] [47|https://ssplay.net/v/255599899838368.html] [48|https://ssplay.net/v/817686007668574.html] [49|https://ssplay.net/v/655396640300750.html] [50|https://ssplay.net/v/465897303902440.html] [51|https://ssplay.net/v/459338971310191.html] [52|https://ssplay.net/v/655095914171801.html] [53|https://ssplay.net/v/416497113390101.html] [54|https://ssplay.net/v/252977165083090.html] [55|https://ssplay.net/v/856586657464504.html] [56|https://ssplay.net/v/435378543618652.html] [57|https://ssplay.net/v/544019736763503.html] [58|https://ssplay.net/v/331599215252531.html] [59|https://ssplay.net/v/661531546049647.html] [60|https://ssplay.net/v/739666831576161.html] [61|https://ssplay.net/v/426847991844018.html] [62|https://ssplay.net/v/282012365344497.html] [63|https://ssplay.net/v/698832469681898.html] [64|https://ssplay.net/v/981297310441732.html] [65|https://ssplay.net/v/767509751849704.html] [66|https://ssplay.net/v/612285472452640.html] [67|https://ssplay.net/v/554257472356160.html] [68|https://ssplay.net/v/559038113388750.html] [69|https://ssplay.net/v/564956864962975.html] [70|https://ssplay.net/v/268095394803417.html] [71|https://ssplay.net/v/192624068094624.html] [72|https://ssplay.net/v/719338145520952.html] [73|https://ssplay.net/v/881725220630566.html] [74|https://ssplay.net/v/966125545816289.html] [75|https://ssplay.net/v/947882760316133.html] [76|https://ssplay.net/v/927230531970659.html] [77|https://ssplay.net/v/629568200144502.html] [78|https://ssplay.net/v/696033854451444.html] [79|https://ssplay.net/v/967985495924949.html] [80|https://ssplay.net/v/958057251241472.html] [81|https://ssplay.net/v/844039525836706.html] [82|https://ssplay.net/v/770948828508456.html] [83|https://ssplay.net/v/766599481304486.html] [84|https://ssplay.net/v/956133190956380.html] [85|https://ssplay.net/v/412087663594219.html] [86|https://ssplay.net/v/357830247117413.html] [87|https://ssplay.net/v/334880817681550.html] [88|https://ssplay.net/v/511794894519779.html] [89|https://ssplay.net/v/367092786563767.html] [90|https://ssplay.net/v/681413236591551.html] [91|https://ssplay.net/v/746463898155424.html] [92|https://ssplay.net/v/670425692366229.html] [93|https://ssplay.net/v/942757970756954.html] [94|https://ssplay.net/v/186390902019209.html] [95|https://ssplay.net/v/919700081563658.html] [96|https://ssplay.net/v/615683681848976.html] [97|https://ssplay.net/v/728420488950279.html] [98|https://ssplay.net/v/182262435141536.html] [99|https://ssplay.net/v/202694100224309.html] [100|https://ssplay.net/v/445892920096715.html] [101|https://ssplay.net/v/117235670073164.html] [102|https://ssplay.net/v/287946257326337.html] [103|https://ssplay.net/v/961604225552744.html] [104|https://ssplay.net/v/484706086417039.html] [105|https://ssplay.net/v/278672360297706.html] [106|https://ssplay.net/v/296132305430041.html] [107|https://ssplay.net/v/881435075981749.html] [108|https://ssplay.net/v/908486333986123.html] [109|https://ssplay.net/v/546718428946203.html] [110|https://ssplay.net/v/613295668943060.html] [111|https://ssplay.net/v/720585498958826.html] [112|https://ssplay.net/v/429640863090753.html] [113|https://ssplay.net/v/979778533180554.html] [114|https://ssplay.net/v/733238298032018.html] [115|https://ssplay.net/v/720091604524188.html] [116|https://ssplay.net/v/271615039971139.html] [117|https://ssplay.net/v/907687413195769.html] [118|https://ssplay.net/v/515867201818360.html] [119|https://ssplay.net/v/536169546759790.html] [120|https://ssplay.net/v/639214188274410.html] [121|https://ssplay.net/v/947572264406416.html] [122|https://ssplay.net/v/510306914647420.html] [123|https://ssplay.net/v/184207876523335.html] [124|https://ssplay.net/v/608867191606097.html] [125|https://ssplay.net/v/129312294224897.html] [126|https://ssplay.net/v/534345043202241.html] [127|https://ssplay.net/v/605373930186033.html] [128|https://ssplay.net/v/429138064798381.html] [129|https://ssplay.net/v/491900199817286.html] [130|https://ssplay.net/v/914294407185581.html] [131|https://ssplay.net/v/572079301708274.html] [132|https://ssplay.net/v/423744550181759.html] [133|https://ssplay.net/v/222214675197998.html] [/link]
Vu-Canh-Ky , Chronicles Of The God's Order (2016)

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung