Vạn Giới Kỳ Duyên - Vạn Giới Kỳ Duyên (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Vạn Giới Kỳ Duyên - Vạn Giới Kỳ Duyên (2021) - Tập

[stt/Full 40 VS] [info] [+]Vạn Giới Kỳ Duyên - Vạn Giới Kỳ Duyên (2021) [+] [+] [+]Lâm Phong là một cô nhi trong một võ trang ở Kỳ sơn ngoài Lưu Tiên thành, trong võ trang có một Quỷ Khốc lâm, tương truyền là nơi ma quỷ lui tới, là cấm địa của võ trang. Một ngày nọ Lâm Phong vô tình rơi vào đó, phát hiện một cỗ quan tài băng trong hang động giữa Quỷ Khốc lâm, bên trong quan tài băng này là một mỹ nữ. Lâm Phong vô tình mở quan tài băng, khiến Doanh Đài Nguyệt thức tỉnh, sau khi thức tỉnh, Doanh Đài Nguyệt vô tình phát hiện Lâm Phong có thể khởi động thánh vật yêu tộc Hồng Mông Yêu Chủng, nên bắt Lâm Phong nuốt nó, rồi ngang nhiên bỏ đi. Từ đó về sau cơ thể Lâm Phong bắt đầu thay đổi, Hồng Mông Yêu Chủng nảy mầm trong cơ thể Lâm Phong, mà trong võ trang cũng xảy ra những chuyện kỳ quái. Lâm Phong lúc này đã có được sức mạnh, sẽ giải quyết những chuyện kỳ lạ này như thế nào. [+]Trung Quốc [+]2021 [+]Full [/info] [link] [1|https://ssplay.net/v/513091402335299.html] [2|https://ssplay.net/v/826550662103626.html] [3|https://ssplay.net/v/450599787549840.html] [4|https://ssplay.net/v/573799999223815.html] [5|https://ssplay.net/v/825416959822177.html] [6|https://ssplay.net/v/358981894122229.html] [7|https://ssplay.net/v/258859319819344.html] [8|https://ssplay.net/v/235562776939736.html] [9|https://ssplay.net/v/641637089765734.html] [10|https://ssplay.net/v/445916329407029.html] [11|https://ssplay.net/v/971972151348988.html] [12|https://ssplay.net/v/829324718978669.html] [13|https://ssplay.net/v/207706551171011.html] [14|https://ssplay.net/v/571697613017426.html] [15|https://ssplay.net/v/942446201625797.html] [16|https://ssplay.net/v/290886497745911.html] [17|https://ssplay.net/v/954897076305415.html] [18|https://ssplay.net/v/255384040375550.html] [19|https://ssplay.net/v/625188066313664.html] [20|https://ssplay.net/v/968987554725673.html] [21|https://ssplay.net/v/402749382787280.html] [22|https://ssplay.net/v/708231228921148.html] [23|https://ssplay.net/v/987146202060911.html] [24|https://ssplay.net/v/816549005607763.html] [25|https://ssplay.net/v/160929175714651.html] [26|https://ssplay.net/v/738911361330085.html] [27|https://ssplay.net/v/537790369656350.html] [28|https://ssplay.net/v/742222326497236.html] [29|https://ssplay.net/v/476842774699131.html] [30|https://ssplay.net/v/571195980740918.html] [31|https://ssplay.net/v/268445144510931.html] [32|https://ssplay.net/v/458336450573470.html] [33|https://ssplay.net/v/396164809250169.html] [34|https://ssplay.net/v/707369758437077.html] [35|https://ssplay.net/v/286748263570997.html] [36|https://ssplay.net/v/505546558234426.html] [37|https://ssplay.net/v/538388888041178.html] [38|https://ssplay.net/v/448963069253497.html] [39|https://ssplay.net/v/834477382401625.html] [40|https://ssplay.net/v/266128047472900.html] [/link]
Van-Gioi-Ky-Duyen

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung