Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) - Tập

[stt/End 78 VS + 30 TM] [info] [+]Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018) [+] [+] [+]Bước chân của người khổng lồ sống giữa dòng dung nham có thể phá hủy cả ngôi thành…. Ác ma vực sâu luôn muốn tiến vào cái thế giới này… Mà thần linh giáng trần, đi lại giữa nhân gian truyền bá sự vinh quanh của họ…. Nhưng toàn bộ thế giới lại do đế quốc Long Sơn thống trị. Đây là một đế quốc của con người. Toàn bộ những tri thức uyên bác được cất giữ trong tháp pháp sư cả trăm, ngàn năm…. Các kỵ sĩ tuần tra canh giữ bầu trời, mặt đất và trên biển…. Tại tỉnh An Dương của đế quốc có một lãnh địa của quý tộc rất bình thường gọi là Tuyết Ưng lĩnh… Câu chuyện được bắt đầu từ nơi này.
Phần 1: Tập 1=>26 ( 26 Tập )
OVA 1: Tập 27=>30 ( 04 Tập )
Phần 2: Tập 31=>52 ( 22 Tập )
Phần 3: Tập 53=>78 ( 26 Tập) Hết phần 3 [+]Trung Quốc [+]2018 [+]Full [/info] VIETSUB - vnUpload.Net [link] [78|https://vnupload.net/v/900317222707801.html] [77|https://vnupload.net/v/281711051447523.html] [76|https://vnupload.net/v/812766302790906.html] [75|https://vnupload.net/v/248394536889261.html] [74|https://vnupload.net/v/614290573116805.html] [/link]
VIETSUB - ssPlay [link] [78|https://ssplay.net/v/382159588651524.html] [77|https://ssplay.net/v/382137037813663.html] [76|https://ssplay.net/v/365484991835223.html] [75|https://ssplay.net/v/662090204656124.html] [74|https://ssplay.net/v/404836703091859.html] [73|https://ssplay.net/v/216003044611877.html] [72|https://ssplay.net/v/929714383350478.html] [71|https://ssplay.net/v/275553778641753.html] [70|https://ssplay.net/v/879602325873242.html] [69|https://ssplay.net/v/552784220625956.html] [68|https://ssplay.net/v/715751357790496.html] [67|https://ssplay.net/v/374479990452527.html] [66|https://ssplay.net/v/653707568430238.html] [65|https://ssplay.net/v/353226018862591.html] [64|https://ssplay.net/v/171773992892768.html] [63|https://ssplay.net/v/199286342081096.html] [62|https://ssplay.net/v/506270981911155.html] [61|https://ssplay.net/v/910621111591657.html] [60|https://ssplay.net/v/571792173302835.html] [59|https://ssplay.net/v/156703011857138.html] [58|https://ssplay.net/v/429477088153362.html] [57|https://ssplay.net/v/281056761327716.html] [56|https://ssplay.net/v/301542376478513.html] [55|https://ssplay.net/v/891025801499684.html] [54|https://ssplay.net/v/438139403859774.html] [53|https://ssplay.net/v/598944402817222.html] [52|https://ssplay.net/v/962686686880058.html] [51|https://ssplay.net/v/738071503738562.html] [50|https://ssplay.net/v/117150175074736.html] [49|https://ssplay.net/v/582579044418202.html] [48|https://ssplay.net/v/947107400745153.html] [47|https://ssplay.net/v/414616089728143.html] [46|https://ssplay.net/v/536254701928959.html] [45|https://ssplay.net/v/932048227638006.html] [44|https://ssplay.net/v/526205155584547.html] [43|https://ssplay.net/v/800970153262217.html] [42|https://ssplay.net/v/447502498411469.html] [41|https://ssplay.net/v/895831993056668.html] [40|https://ssplay.net/v/490215980344348.html] [39|https://ssplay.net/v/940790049731731.html] [38|https://ssplay.net/v/516074344929721.html] [37|https://ssplay.net/v/982721922298272.html] [36|https://ssplay.net/v/393204957660701.html] [35|https://ssplay.net/v/407843031403091.html] [34|https://ssplay.net/v/660938346551524.html] [33|https://ssplay.net/v/809661938912338.html] [32|https://ssplay.net/v/272556568599409.html] [31|https://ssplay.net/v/348594973070753.html] [/link]
THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/346323633359538.html] [2|https://ssplay.net/v/194613545305199.html] [3|https://ssplay.net/v/729179007725583.html] [4|https://ssplay.net/v/455207193891207.html] [5|https://ssplay.net/v/756735974301894.html] [6|https://ssplay.net/v/388908328695429.html] [7|https://ssplay.net/v/145989847266011.html] [8|https://ssplay.net/v/318737212982442.html] [9|https://ssplay.net/v/991891007456514.html] [10|https://ssplay.net/v/751274196224080.html] [11|https://ssplay.net/v/272569610012902.html] [12|https://ssplay.net/v/993612596558200.html] [13|https://ssplay.net/v/800867324488030.html] [14|https://ssplay.net/v/154397902803288.html] [15|https://ssplay.net/v/981242587169011.html] [16|https://ssplay.net/v/690170808798737.html] [17|https://ssplay.net/v/717693232827716.html] [18|https://ssplay.net/v/967036903732352.html] [19|https://ssplay.net/v/119549341913726.html] [20|https://ssplay.net/v/852433610293600.html] [21|https://ssplay.net/v/558036636975076.html] [22|https://ssplay.net/v/158820034315188.html] [23|https://ssplay.net/v/192531200332773.html] [24|https://ssplay.net/v/817256302055385.html] [25|https://ssplay.net/v/654819845325416.html] [26|https://ssplay.net/v/504432412071360.html] [27|https://ssplay.net/v/571202918059296.html] [28|https://ssplay.net/v/784569116516245.html] [29|https://ssplay.net/v/882356532745891.html] [30|https://ssplay.net/v/720562653823031.html] [/link]
Tuyet-Ung-Linh-Chu

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung