Tử Xuyên - Zi Chuan (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tử Xuyên - Zi Chuan (2021) - Tập

[stt/Tập 42 VS] [info] [+]Tử Xuyên - Zi Chuan (2021) [+] [+] [+]Tử Xuyên cải biên từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Lão Sai Thông, do Tencent video sản xuất. Bộ phim hoạt hình kể về thần thoại Tây Châu Đại Lục, truyền kì máu lửa qua từng thời đại: Trong đế quốc của loài người, gia tộc thần bí ở phương Đông xa xôi, Tử Xuyên Tam Kiệt phất lên! Anh cả Đế Lâm chín chắn đa mưu, tàn khốc lí trí, anh hai Sterling chỉ huy một đội quân, có lòng trung thành với nước, em út Tử Xuyên bị người đời gọi với cái tên “Vô Lại”, trí dũng song toàn. Gia tộc Tử Xuyên loạn trong giặc ngoài, Tử Xuyên Tam Kiệt mỗi người đều có thế mạnh riêng: Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, đánh bại Ma tộc hung ác, xông vào hang hổ truy sát tên phản đồ Lôi Hồng đến cùng; Sterling lấy gia tộc làm gốc, vừa vô tình vừa trọng tình lưu luyến người yêu... Loài người, Ma tộc, Thú tộc. Mỗi tộc ở mỗi phương khác nhau, tranh chấp lẫn nhau trên mảnh đất Đại Lục này, xích mích không ngừng. Khi máu và lửa hòa vào nhau, đao và kiếm va chạm, tạo ra câu chuyện sử thi bi tráng-Tử Xuyên. Bộ phim hoạt hình miêu tả một thế giới độc đáo kì diệu. Thể hiện từng nhân vật có tính cách khác nhau ra, viết nên một khúc bi ca vừa hoành tráng vừa bi thương. [+]Trung Quốc [+]2021 [+]T3 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [42|https://ssplay.net/v/707928266790178.html] [41|https://ssplay.net/v/565029611604081.html] [40|https://ssplay.net/embed.php?link=9de53eabb0e15d112571b25a7757bfe3] [39|https://ssplay.net/embed.php?link=770b7b14895ed075b596d67cc2b3a0dd] [38|https://ssplay.net/embed.php?link=ba964dee2038a7885bdce2bb7b182b34] [37|https://ssplay.net/embed.php?link=f28f8dc78eda10c82ef8e2a5d3624ce8] [36|https://ssplay.net/embed.php?link=f27941f5f09d0b4edcf2faf150340831] [35|https://ssplay.net/embed.php?link=a22a6ff030a53f1cb56aa41a67266459] [34|https://ssplay.net/embed.php?link=df58724894aa6cc55a8872f80df5ed03] [33|https://ssplay.net/v/460362095799710.html] [32|https://ssplay.net/v/209432798541254.html] [31|https://ssplay.net/v/156052898615598.html] [30|https://ssplay.net/v/865679526494609.html] [29|https://ssplay.net/v/575925175514486.html] [28|https://ssplay.net/v/119212205211321.html] [27|https://vnupload.net/v/843092518962091.html] [26|https://ssplay.net/v/238505122562249.html] [25|https://ssplay.net/v/378397857563363.html] [24|https://ssplay.net/v/451669809718926.html] [23|https://ssplay.net/v/985428602745135.html] [22|https://ssplay.net/v/791312853495279.html] [21|https://ssplay.net/v/614035293873813.html] [20|https://ssplay.net/v/863340026388565.html] [19|https://ssplay.net/v/686140087329679.html] [18|https://ssplay.net/v/854083244585328.html] [17|https://ssplay.net/v/856641288846731.html] [16|https://ssplay.net/v/714039812071455.html] [15|https://ssplay.net/v/950405608448717.html] [14|https://ssplay.net/v/456857549233569.html] [13|https://ssplay.net/v/916468415409326.html] [12|https://ssplay.net/v/394854024052619.html] [11|https://ssplay.net/v/461220054990715.html] [10|https://ssplay.net/v/250100587805112.html] [9|https://ssplay.net/v/917220793250534.html] [8|https://ssplay.net/v/453725676983594.html] [7|https://ssplay.net/v/976119553463326.html] [6|https://ssplay.net/v/207271144621901.html] [5|https://ssplay.net/v/828617198599709.html] [4|https://ssplay.net/v/386111182057195.html] [3|https://ssplay.net/v/874500033756097.html] [2|https://ssplay.net/v/759598750207159.html] [1|https://ssplay.net/v/854523065603441.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [42|https://vnupload.net/v/932714512778653.html] [41|https://vnupload.net/v/359904418389002.html] [33|https://vnupload.net/v/526230401876899.html] [32|https://vnupload.net/v/730766012022892.html] [31|https://vnupload.net/v/598698467430141.html] [30|https://vnupload.net/v/788762075205644.html] [29|https://vnupload.net/v/748251316861973.html] [28|https://vnupload.net/v/461538388497299.html] [27|https://vnupload.net/v/843092518962091.html] [26|https://vnupload.net/v/128917351779010.html] [25|https://vnupload.net/v/521322172549035.html] [/link]
Tu-Xuyen

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung