Tinh Võ Thần Quyết - Tinh Võ Thần Quyết (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tinh Võ Thần Quyết - Tinh Võ Thần Quyết (2021) - Tập

[stt/Tập 80 VS] [info] [+]Tinh Võ Thần Quyết - Tinh Võ Thần Quyết (2021) [+] [+] [+]Mấy trăm ngàn năm trước, Yêu Đế bị cường giả loài người đánh trọng thương, linh hồn trốn chạy, mạnh bạo cướp đi linh hồn và cư ngụ trong thân xác của Đế Vương loài người. Từ đó về sau, Đế quốc không ngừng loạn chiến, trung thần mất đoàn kết. Trong thời loạn lạc này, gia tộc Diệp Thị của thị trấn Lam Lý, chịu nhiều khổ đau lăng nhục hơn. Diệp Thị tông tộc đệ tử Diệp Tinh Hà gánh vác hy vọng của dòng tộc, bắt đầu truyền thừa Tinh Võ. Từ đó cuộc đời của cậu bắt đầu thay đổi, cậu dẫn dắt dòng tộc dẹp loạn, chấn hưng triều cương. Đây là câu chuyện nghĩa hiệp của thiếu niên nhiệt huyết, mạo hiểm thời loạn lạc [+]Trung Quốc [+]2021 [+]T6 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [80|https://ssplay.net/embed.php?link=b8c956cef77073be040fbe756897af86] [79|https://ssplay.net/embed.php?link=9c639968a375bf2eeea2ed254fa3e532] [78|https://ssplay.net/embed.php?link=4bc77cae042dfd7edf4e67f4de2c7ec6] [77|https://ssplay.net/embed.php?link=c6bef66a407f09c72e5d6968763b442d] [76|https://ssplay.net/v/258818736920754.html] [75|https://ssplay.net/v/511003035224146.html] [74|https://ssplay.net/v/991302894221411.html] [73|https://ssplay.net/v/409329081161154.html] [72|https://ssplay.net/v/427607905533578.html] [71|https://ssplay.net/v/180063323014312.html] [70|https://ssplay.net/v/724852649701966.html] [69|https://ssplay.net/v/260909736984305.html] [68|https://ssplay.net/v/898180162327157.html] [67|https://ssplay.net/v/759398108969132.html] [66|https://ssplay.net/v/373346228566434.html] [65|https://ssplay.net/v/273024328052997.html] [64|https://ssplay.net/v/787134296364254.html] [63|https://ssplay.net/v/469221825400988.html] [62|https://ssplay.net/v/221321446614132.html] [61|https://ssplay.net/v/138281158275074.html] [60|https://ssplay.net/v/541229029496510.html] [59|https://ssplay.net/v/611285513473881.html] [58|https://ssplay.net/v/975474527726570.html] [57|https://ssplay.net/v/564539694123797.html] [56|https://ssplay.net/v/619427805559502.html] [55|https://ssplay.net/v/816900114218394.html] [54|https://ssplay.net/v/957242470234632.html] [53|https://ssplay.net/v/811363079481654.html] [52|https://ssplay.net/v/810961096651024.html] [51|https://ssplay.net/v/768364238656229.html] [50|https://ssplay.net/v/599790739930338.html] [49|https://ssplay.net/v/581890882303317.html] [48|https://ssplay.net/v/185385525640514.html] [47|https://ssplay.net/v/169637963175773.html] [46|https://ssplay.net/v/327161378330654.html] [45|https://ssplay.net/v/812111328459448.html] [44|https://ssplay.net/v/841239756594101.html] [43|https://ssplay.net/v/730241335514518.html] [42|https://ssplay.net/v/656263182146681.html] [41|https://ssplay.net/v/844141718414094.html] [40|https://ssplay.net/v/469580642051166.html] [39|https://ssplay.net/v/142212682300143.html] [38|https://ssplay.net/v/587429873645305.html] [37|https://ssplay.net/v/974279034468862.html] [36|https://ssplay.net/v/578676338411039.html] [35|https://ssplay.net/v/386184115790658.html] [34|https://ssplay.net/v/958876096126106.html] [33|https://ssplay.net/v/307266198512580.html] [32|https://ssplay.net/v/299531454427374.html] [31|https://ssplay.net/v/345702507429652.html] [30|https://ssplay.net/v/468167482564846.html] [29|https://ssplay.net/v/520584627572033.html] [28|https://ssplay.net/v/863238772170411.html] [27|https://ssplay.net/v/507511074758238.html] [26|https://ssplay.net/v/646616112026903.html] [25|https://ssplay.net/v/689124488168292.html] [24|https://ssplay.net/v/905221180369456.html] [23|https://ssplay.net/v/195902577290932.html] [22|https://ssplay.net/v/912174409462346.html] [21|https://ssplay.net/v/475487641162342.html] [20|https://ssplay.net/v/571424792210261.html] [19|https://ssplay.net/v/964799553983741.html] [18|https://ssplay.net/v/830275502883725.html] [17|https://ssplay.net/v/890939171943399.html] [16|https://ssplay.net/v/774621172083748.html] [15|https://ssplay.net/v/590323853409952.html] [14|https://ssplay.net/v/123029720866017.html] [13|https://ssplay.net/v/192963908116022.html] [12|https://ssplay.net/v/999094808681143.html] [11|https://ssplay.net/v/967262475440899.html] [10|https://ssplay.net/v/230324111464950.html] [9|https://ssplay.net/v/450287317650185.html] [8|https://ssplay.net/v/894991669389936.html] [7|https://ssplay.net/v/630603134218189.html] [6|https://ssplay.net/v/751045282102293.html] [5|https://ssplay.net/v/641496265514029.html] [4|https://ssplay.net/v/791119877249002.html] [3|https://ssplay.net/v/485920767403311.html] [2|https://ssplay.net/v/506771468453937.html] [1|https://ssplay.net/v/236505558921231.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [70|https://vnupload.net/v/244432274252176.html] [69|https://vnupload.net/v/199180925885836.html] [68|https://vnupload.net/v/168718715922699.html] [67|https://vnupload.net/v/249204236186212.html] [66|https://vnupload.net/v/345307722687721.html] [65|https://vnupload.net/v/508983747412761.html] [64|https://vnupload.net/v/115170462263954.html] [63|https://vnupload.net/v/388613918175299.html] [62|https://vnupload.net/v/733514988174041.html] [61|https://vnupload.net/v/181537239915794.html] [60|https://vnupload.net/v/648865500258074.html] [59|https://vnupload.net/v/307187684294250.html] [58|https://vnupload.net/v/195309696098168.html] [57|https://vnupload.net/v/607132878154516.html] [56|https://vnupload.net/v/803093781487809.html] [55|https://vnupload.net/v/535673424187633.html] [54|https://vnupload.net/v/763467805253134.html] [53|https://vnupload.net/v/127797850718100.html] [52|https://vnupload.net/v/200653242568174.html] [51|https://vnupload.net/v/981014460739162.html] [50|https://vnupload.net/v/975599615938133.html] [49|https://vnupload.net/v/936099696076578.html] [48|https://vnupload.net/v/916916494982110.html] [47|https://vnupload.net/v/564754075474209.html] [46|https://vnupload.net/v/647507242444488.html] [45|https://vnupload.net/v/806034473909272.html] [44|https://vnupload.net/v/392608221206400.html] [43|https://vnupload.net/v/771468867444329.html] [42|https://vnupload.net/v/977890015890200.html] [41|https://vnupload.net/v/800755111293660.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [70|https://vnupload.net/v/611551038920879.html] [/link]
Tinh-Vo-Than-Quyet

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung