Tinh Thần Biến - Stellar Transformation (2018) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tinh Thần Biến - Stellar Transformation (2018) - Tập

[stt/Ep 56 VS + 36 TM] [info] [+]Tinh Thần Biến - Stellar Transformation (2018) [+] [+] [+]Tinh Thần Biến kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.
Phần 1 : Tập 01 ==>> Tập 12 (12 tập - Năm 2018)
Phần 2 : Tập 13 ==>> Tập 24 (12 tập - Năm 2020)
Phần 3 : Tập 25 ==>> Tập 36 (12 tập - Năm 2021)
Phần 4 : Tập 37 ==>> Tập 52 (16 tập - Năm 2022) [+]Trung Quốc [+]2018 [+]T2 [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/697742067691352.html] [2|https://ssplay.net/v/114328305340475.html] [3|https://ssplay.net/v/166715376493003.html] [4|https://ssplay.net/v/544574153506093.html] [5|https://ssplay.net/v/326897774719529.html] [6|https://ssplay.net/v/891311767614550.html] [7|https://ssplay.net/v/445078377508454.html] [8|https://ssplay.net/v/592738142444027.html] [9|https://ssplay.net/v/242272879100508.html] [10|https://ssplay.net/v/689381615569194.html] [11|https://ssplay.net/v/281778625730011.html] [12|https://ssplay.net/v/803082535250319.html] [13|https://ssplay.net/v/683492872450086.html] [14|https://ssplay.net/v/501096840947866.html] [15|https://ssplay.net/v/380160853266715.html] [16|https://ssplay.net/v/520378216687175.html] [17|https://ssplay.net/v/708527904003858.html] [18|https://ssplay.net/v/336500889311234.html] [19|https://ssplay.net/v/115771611117654.html] [20|https://ssplay.net/v/657667301595211.html] [21|https://ssplay.net/v/842330451640817.html] [22|https://ssplay.net/v/385284289303753.html] [23|https://ssplay.net/v/643464516020483.html] [24|https://ssplay.net/v/497242368757724.html] [25|https://ssplay.net/v/328343691511286.html] [26|https://ssplay.net/v/424744009143776.html] [27|https://ssplay.net/v/825730504261122.html] [28|https://ssplay.net/v/226758143554131.html] [29|https://ssplay.net/v/589825956357849.html] [30|https://ssplay.net/v/306192799988720.html] [31|https://ssplay.net/v/549267527129915.html] [32|https://ssplay.net/v/583854280412197.html] [33|https://ssplay.net/v/567135218944814.html] [34|https://ssplay.net/v/689402063687642.html] [35|https://ssplay.net/v/364752807550960.html] [36|https://ssplay.net/v/140822543866104.html] [/link]
VIETSUB [link] [25|https://ssplay.net/v/488037164426512.html] [26|https://ssplay.net/v/466234958420197.html] [27|https://ssplay.net/v/916350603931480.html] [28|https://ssplay.net/v/435920786940389.html] [29|https://ssplay.net/v/645060052060418.html] [30|https://ssplay.net/v/963084997816218.html] [31|https://ssplay.net/v/219200610700580.html] [32|https://ssplay.net/v/589987111588319.html] [33|https://ssplay.net/v/944293567289908.html] [34|https://ssplay.net/v/394939740498860.html] [35|https://ssplay.net/v/681060452014207.html] [36|https://ssplay.net/v/245044970677958.html] [37|https://ssplay.net/v/808879613876342.html] [38|https://ssplay.net/v/516490138653251.html] [39|https://ssplay.net/v/435755781829357.html] [40|https://ssplay.net/v/353163234061664.html] [41|https://ssplay.net/v/482437353167268.html] [42|https://ssplay.net/v/461849299983845.html] [43|https://ssplay.net/v/492610795630349.html] [44|https://ssplay.net/v/910142867101563.html] [45|https://ssplay.net/v/426939141419198.html] [46|https://ssplay.net/v/463879200733370.html] [47|https://ssplay.net/v/236349755277236.html] [48|https://ssplay.net/v/854656196716758.html] [49|https://ssplay.net/v/254503452943430.html] [50|https://ssplay.net/v/321762540274196.html] [51|https://ssplay.net/v/232438039448526.html] [52|https://ssplay.net/v/741896914111243.html] [53|https://ssplay.net/v/833836633298132.html] [54|https://ssplay.net/v/999245542205042.html] [55|https://ssplay.net/v/980910031745831.html] [56|https://ssplay.net/v/732650749385356.html] [/link]
Tinh-Than-Bien

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung