Tinh Hà Chí Tôn - Xinghe Zhizun (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Tinh Hà Chí Tôn - Xinghe Zhizun (2021) - Tập

[stt/Tập 126 VS] [info] [+]Tinh Hà Chí Tôn - Xinghe Zhizun (2021) [+] [+] [+]Main Tinh Hà đang tìm kiếm người cha của mình và các thành viên cao cấp của Tinh Thần Tông đang bị giam cầm, dẫn dắt một vài đệ tử, vượt qua mười hai cảnh giới sao, và đánh bại mười hai ngôi sao linh hồn dưới quyền Chúa tể của Vạn Giới. Thành công giải cứu cha mình và tất cả những người thuộc Tinh Thần Tông.
Phần 1 (2021) : Tập 01 => 49 (49 Tập)
Phần 2 (2022) : Tập 50 => ...( ... Tập) [+]Trung Quốc [+]2021 [+]T4, CN [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [126|https://ssplay.net/v/142863523215055.html] [125|https://ssplay.net/v/328544302119149.html] [124|https://ssplay.net/v/453141048136684.html] [123|https://ssplay.net/v/474662464112043.html] [122|https://ssplay.net/v/534467721978823.html] [121|https://ssplay.net/v/589720713595549.html] [120|https://ssplay.net/v/958809842665990.html] [119|https://ssplay.net/v/511378962546586.html] [118|https://ssplay.net/v/708852102773057.html] [117|https://ssplay.net/v/317482363018724.html] [116|https://ssplay.net/v/342387755711873.html] [115|https://ssplay.net/v/264853518042299.html] [114|https://ssplay.net/v/844093297090795.html] [113|https://ssplay.net/v/830363150272104.html] [112|https://ssplay.net/v/671522075103388.html] [111|https://ssplay.net/v/715099400944179.html] [110|https://ssplay.net/v/242273459417952.html] [109|https://vnupload.net/v/214616374837027.html] [107|https://ssplay.net/embed.php?link=e8ec691b46970a833b3337c8bff38714] [106|https://ssplay.net/embed.php?link=47f74912501f9540a68ee07df1ab4841] [105|https://ssplay.net/embed.php?link=766174729eb4d18f95b53317a6ff27e9] [104|https://ssplay.net/embed.php?link=7e5cae6a2b7a18b2b17a371bc2b29cb8] [103|https://ssplay.net/embed.php?link=d8f08e40a7ff5cd731a018379136af7a] [102|https://ssplay.net/embed.php?link=9d2c0cc352f4e469e02b02c1c3735e98] [101|https://ssplay.net/embed.php?link=5afde92ce6485cf3d5014e30065b83a1] [100|https://ssplay.net/embed.php?link=f8937a01aef428310b5648c64fc2e427] [99|https://ssplay.net/embed.php?link=e8de45e511d1b2eb6b7b395331c5d5fe] [98|https://ssplay.net/embed.php?link=265a089ea47236bdadb287acd2f26a4e] [97|https://ssplay.net/embed.php?link=78d6c52c47e3308666ecd88637f77641] [96|https://ssplay.net/embed.php?link=7202bd6eba0f1f14cba0b8e38d1dac8f] [95|https://ssplay.net/embed.php?link=002f0d2e1ce6c156a6807eaba6be2a8c] [94|https://ssplay.net/embed.php?link=b2d7f37ef6c35c3a8f4d093cb40dc27d] [93|https://ssplay.net/v/763266293538941.html] [92|https://ssplay.net/v/414237769941488.html] [91|https://ssplay.net/v/700518106420834.html] [90|https://ssplay.net/v/411523684031433.html] [89|https://ssplay.net/v/703899654663271.html] [88|https://ssplay.net/v/323810199068652.html] [87|https://ssplay.net/v/952196470979187.html] [86|https://ssplay.net/v/171125984440247.html] [85|https://ssplay.net/v/305157190395726.html] [84|https://ssplay.net/v/673663673301537.html] [83|https://ssplay.net/v/616252565135558.html] [82|https://ssplay.net/v/623855597443050.html] [81|https://ssplay.net/v/122981701874070.html] [80|https://ssplay.net/v/128787470774518.html] [79|https://ssplay.net/v/832486925853623.html] [78|https://ssplay.net/v/346993468287918.html] [77|https://ssplay.net/v/572143485976590.html] [76|https://ssplay.net/v/876611278288894.html] [75|https://ssplay.net/v/478320931808816.html] [74|https://ssplay.net/v/604167359156741.html] [73|https://ssplay.net/v/809859806464778.html] [72|https://ssplay.net/v/946216787315077.html] [71|https://ssplay.net/v/719606443411774.html] [70|https://ssplay.net/v/380736841923660.html] [69|https://ssplay.net/v/998693365189764.html] [68|https://ssplay.net/v/675126226411925.html] [67|https://ssplay.net/v/356074663499991.html] [66|https://ssplay.net/v/374029381821552.html] [65|https://ssplay.net/v/377183928671810.html] [64|https://ssplay.net/v/526329463968674.html] [63|https://ssplay.net/v/599833598981300.html] [62|https://vnupload.net/v/257396994365586.html] [61|https://vnupload.net/v/745239309552643.html] [60|https://ssplay.net/v/833611067798402.html] [59|https://ssplay.net/v/799489963799715.html] [58|https://ssplay.net/v/893931982003980.html] [57|https://ssplay.net/v/920354501654704.html] [56|https://ssplay.net/v/239027174396647.html] [55|https://ssplay.net/v/402639743768506.html] [54|https://ssplay.net/v/807439780069722.html] [53|https://ssplay.net/v/879793348825640.html] [52|https://ssplay.net/v/283692919959624.html] [51|https://ssplay.net/v/854690090235736.html] [50|https://ssplay.net/v/258089126398165.html] [49|https://ssplay.net/v/611668647163444.html] [48|https://ssplay.net/v/420722778058714.html] [47|https://ssplay.net/v/381417251295513.html] [46|https://ssplay.net/v/182363588362932.html] [45|https://ssplay.net/v/753003821190860.html] [44|https://ssplay.net/v/685140678452120.html] [43|https://ssplay.net/v/770691607561376.html] [42|https://ssplay.net/v/967827754716078.html] [41|https://ssplay.net/v/843529967798127.html] [40|https://ssplay.net/v/558629356738593.html] [39|https://ssplay.net/v/362585657586653.html] [38|https://ssplay.net/v/592166552941004.html] [37|https://ssplay.net/v/195955283525917.html] [36|https://ssplay.net/v/338269372781117.html] [35|https://ssplay.net/v/451958592981100.html] [34|https://ssplay.net/v/559039972722530.html] [33|https://ssplay.net/v/680818950964344.html] [32|https://ssplay.net/v/203756127092573.html] [31|https://ssplay.net/v/260174991356001.html] [30|https://ssplay.net/v/784149520927005.html] [29|https://ssplay.net/v/774711771143807.html] [28|https://ssplay.net/v/828134830213255.html] [27|https://ssplay.net/v/321110871930917.html] [26|https://ssplay.net/v/531301973594559.html] [25|https://ssplay.net/v/850568887260225.html] [24|https://ssplay.net/v/544188606656259.html] [23|https://ssplay.net/v/944889319439729.html] [22|https://ssplay.net/v/316109149820274.html] [21|https://ssplay.net/v/449763630827267.html] [20|https://ssplay.net/v/675042771216895.html] [19|https://ssplay.net/v/845490393125348.html] [18|https://ssplay.net/v/239422571327951.html] [17|https://ssplay.net/v/152640081528160.html] [16|https://ssplay.net/v/361629612329933.html] [15|https://ssplay.net/v/843468655728631.html] [14|https://ssplay.net/v/822376198652717.html] [13|https://ssplay.net/v/471956703811883.html] [12|https://ssplay.net/v/454010871135526.html] [11|https://ssplay.net/v/441271596898635.html] [10|https://ssplay.net/v/559707125027974.html] [9|https://ssplay.net/v/332351163857512.html] [8|https://ssplay.net/v/361942390186919.html] [7|https://ssplay.net/v/206771956135829.html] [6|https://ssplay.net/v/192222206128968.html] [5|https://ssplay.net/v/668034742275873.html] [4|https://ssplay.net/v/166815761062833.html] [3|https://ssplay.net/v/124164532870054.html] [2|https://ssplay.net/v/605266502747933.html] [1|https://ssplay.net/v/616395372483465.html] [/link]
Tinh-Ha-Chi-Ton

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung