Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards (2017) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards (2017) - Tập

[stt/Full 27 TM] [info] [+]Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards [+] [+] [+]Đại Minh thời sơ khởi, Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương thành lập lực lượng thân tín của ông, chính là Cẩm Y Vệ, sau đó phân ra thành Nam – Bắc Trấn Phủ Ti, tra xét bách quan, tiếng tăm lẫy lừng. Cẩm Y Vệ duy trì cả trăm năm, Nam – Bắc Trấn Phủ như nước với lửa, tranh đấu không ngừng, các đảng phái trong triều tranh đấu kịch liệt, giang hồ đạo phỉ dòm ngó đe dọa. Dưới lớp vỏ phồn thế thịnh hoa lại ẩn giấu sóng ngầm cuồn cuộn. [+]Trung Quốc [+]2017 [+]Full [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/816641803830862.html] [2|https://ssplay.net/v/306795418676402.html] [3|https://ssplay.net/v/492244111167059.html] [4|https://ssplay.net/v/435624850706921.html] [5|https://ssplay.net/v/480732446329461.html] [6|https://ssplay.net/v/796991158690717.html] [7|https://ssplay.net/v/547295120855172.html] [8|https://ssplay.net/v/898195806890726.html] [9|https://ssplay.net/v/456685080710384.html] [10|https://ssplay.net/v/984359554946422.html] [11|https://ssplay.net/v/425964477161566.html] [12|https://ssplay.net/v/190673862894376.html] [13|https://ssplay.net/v/434867962780925.html] [14|https://ssplay.net/v/424005054351356.html] [15|https://ssplay.net/v/572206060091654.html] [16|https://ssplay.net/v/944255060205857.html] [17|https://ssplay.net/v/772106947998205.html] [18|https://ssplay.net/v/867020324700408.html] [19|https://ssplay.net/v/522242002189159.html] [20|https://ssplay.net/v/729437777979506.html] [21|https://ssplay.net/v/756247302310334.html] [22|https://ssplay.net/v/771122776799731.html] [23|https://ssplay.net/v/407294349537955.html] [24|https://ssplay.net/v/191043027573161.html] [25|https://ssplay.net/v/418719040850798.html] [26|https://ssplay.net/v/563740969532065.html] [27|https://ssplay.net/v/833775760398970.html] [/link]
VIETSUB [link] [/link]
Thieu-Nien-Cam-Y-Ve

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Kiếm Hiệp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung