Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020) - Tập

[stt/Full 80 VS + 54 TM] [info] [+]Thiên Hoang Chiến Thần - Thiên Hoang Chiến Thần (2020) [+] [+] [+]Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu ớt, đối mặt với nguy cơ sinh tồn khắc nghiệt, và nó là huyết thống của các chủng tộc khác. Cũng bởi vì bốn vị thần bảo vệ của loài người đã già, chưa tìm được người kế vị phù hợp, bốn vị cuối cùng đã quyết định hòa nhập máu thịt của mình vào thiên hạ hoang dã, chọn người kế vị mới theo ý trời, để mong rằng sau này có thể tìm được người được chọn, để nắm giữ vận mệnh bảo vệ loài người. [+]Trung Quốc [+]2020 [+]Full [/info] VIETSUB [link] [1|https://ssplay.net/v/861169893294572.html] [2|https://ssplay.net/v/194887305713362.html] [3|https://ssplay.net/v/372328355080551.html] [4|https://ssplay.net/v/188084935562478.html] [5|https://ssplay.net/v/812793913814756.html] [6|https://ssplay.net/v/539859563112258.html] [7|https://ssplay.net/v/598327679766548.html] [8|https://ssplay.net/v/266114746116929.html] [9|https://ssplay.net/v/743755078564087.html] [10|https://ssplay.net/v/906984514660305.html] [11|https://ssplay.net/v/436568929917282.html] [12|https://ssplay.net/v/625182801236708.html] [13|https://ssplay.net/v/423403455151451.html] [14|https://ssplay.net/v/778679921809170.html] [15|https://ssplay.net/v/682083481715785.html] [16|https://ssplay.net/v/247383166932397.html] [17|https://ssplay.net/v/943524893373251.html] [18|https://ssplay.net/v/776524064027600.html] [19|https://ssplay.net/v/987020132856236.html] [20|https://ssplay.net/v/250245802932315.html] [21|https://ssplay.net/v/448029253631830.html] [22|https://ssplay.net/v/570752336747116.html] [23|https://ssplay.net/v/334610257711675.html] [24|https://ssplay.net/v/877753124054935.html] [25|https://ssplay.net/v/830884454564915.html] [26|https://ssplay.net/v/430974808832009.html] [27|https://ssplay.net/v/654705613437626.html] [28|https://ssplay.net/v/708631453414758.html] [29|https://ssplay.net/v/249337260921796.html] [30|https://ssplay.net/v/501031258040004.html] [31|https://ssplay.net/v/211253340873453.html] [32|https://ssplay.net/v/429269202881389.html] [33|https://ssplay.net/v/892974079483085.html] [34|https://ssplay.net/v/824227872822019.html] [35|https://ssplay.net/v/821340883357657.html] [36|https://ssplay.net/v/256079718884494.html] [37|https://ssplay.net/v/201472039024035.html] [38|https://ssplay.net/v/307524077180359.html] [39|https://ssplay.net/v/874665957772069.html] [40|https://ssplay.net/v/151341858837339.html] [41|https://ssplay.net/v/299892825798855.html] [42|https://ssplay.net/v/888161325206359.html] [43|https://ssplay.net/v/484549871335426.html] [44|https://ssplay.net/v/516596573508448.html] [45|https://ssplay.net/v/787816375494003.html] [46|https://ssplay.net/v/490761614094177.html] [47|https://ssplay.net/v/482435584896140.html] [48|https://ssplay.net/v/134147340224848.html] [49|https://ssplay.net/v/245475521518124.html] [50|https://ssplay.net/v/524045628392034.html] [51|https://ssplay.net/v/798908380170663.html] [52|https://ssplay.net/v/308857087873750.html] [53|https://ssplay.net/v/827276092436578.html] [54|https://ssplay.net/v/561760644945833.html] [55|https://ssplay.net/v/378617006457514.html] [56|https://ssplay.net/v/881275727517075.html] [57|https://ssplay.net/v/340238489210605.html] [58|https://ssplay.net/v/641030870378017.html] [59|https://ssplay.net/v/760481138610177.html] [60|https://ssplay.net/v/521428185618585.html] [61|https://ssplay.net/v/154995229095220.html] [62|https://ssplay.net/v/394739699032571.html] [63|https://ssplay.net/v/116905409014887.html] [64|https://ssplay.net/v/440954255561033.html] [65|https://ssplay.net/v/899032347318198.html] [66|https://ssplay.net/v/738332844028870.html] [67|https://ssplay.net/v/170720607042312.html] [68|https://ssplay.net/v/181206591427326.html] [69|https://ssplay.net/v/868857697066333.html] [70|https://ssplay.net/v/230273190057939.html] [71|https://ssplay.net/v/979203271783060.html] [72|https://ssplay.net/v/301798652857541.html] [73|https://ssplay.net/v/939561159246497.html] [74|https://ssplay.net/v/197348589284552.html] [75|https://ssplay.net/v/563468226955996.html] [76|https://ssplay.net/v/439283994336922.html] [77|https://ssplay.net/v/272425449970695.html] [78|https://ssplay.net/v/176805216819047.html] [79|https://ssplay.net/v/878488327893945.html] [80|https://ssplay.net/v/699092188229163.html] [/link]
THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/924207160870234.html] [2|https://ssplay.net/v/257690389951070.html] [3|https://ssplay.net/v/983456534230046.html] [4|https://ssplay.net/v/149326966040664.html] [5|https://ssplay.net/v/741656513677703.html] [6|https://ssplay.net/v/691097677995761.html] [7|https://ssplay.net/v/450615334014097.html] [8|https://ssplay.net/v/366321842703554.html] [9|https://ssplay.net/v/756567669411500.html] [10|https://ssplay.net/v/605318904336955.html] [11|https://ssplay.net/v/583081399814950.html] [12|https://ssplay.net/v/150560951067341.html] [13|https://ssplay.net/v/274282486074500.html] [14|https://ssplay.net/v/607859962516360.html] [15|https://ssplay.net/v/812664389610290.html] [16|https://ssplay.net/v/957869452734788.html] [17|https://ssplay.net/v/164873078879382.html] [18|https://ssplay.net/v/351206057187583.html] [19|https://ssplay.net/v/442303232020801.html] [20|https://ssplay.net/v/546301388078265.html] [21|https://ssplay.net/v/185625371833642.html] [22|https://ssplay.net/v/295214445640643.html] [23|https://ssplay.net/v/678976556079255.html] [24|https://ssplay.net/v/220546351952685.html] [25|https://ssplay.net/v/685225689162810.html] [26|https://ssplay.net/v/512042340719037.html] [27|https://ssplay.net/v/861047001348601.html] [28|https://ssplay.net/v/365269716829061.html] [29|https://ssplay.net/v/866929910249180.html] [30|https://ssplay.net/v/538767982274293.html] [31|https://ssplay.net/v/335225020017888.html] [32|https://ssplay.net/v/180605713278055.html] [33|https://ssplay.net/v/222117883877621.html] [34|https://ssplay.net/v/486549371646510.html] [35|https://ssplay.net/v/861340704477495.html] [36|https://ssplay.net/v/345220579455296.html] [37|https://ssplay.net/v/463797901653581.html] [38|https://ssplay.net/v/227702966994709.html] [39|https://ssplay.net/v/513002001576953.html] [40|https://ssplay.net/v/397224624951680.html] [41|https://ssplay.net/v/236007712781429.html] [42|https://ssplay.net/v/816542854325638.html] [43|https://ssplay.net/v/771572985582881.html] [44|https://ssplay.net/v/808918588277366.html] [45|https://ssplay.net/v/827336268706454.html] [46|https://ssplay.net/v/650813375082280.html] [47|https://ssplay.net/v/111461459348599.html] [48|https://ssplay.net/v/247577726427051.html] [49|https://ssplay.net/v/725906475964519.html] [50|https://ssplay.net/v/943222727212641.html] [51|https://ssplay.net/v/895911713027291.html] [52|https://ssplay.net/v/251507684588432.html] [53|https://ssplay.net/v/496213020963801.html] [54|https://ssplay.net/v/690259471121761.html] [/link]
Thien-Hoang-Chien-Than

Rating
~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại :
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung