Thái Ất Tiên Ma Lục - Magical Legend (2016) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Thái Ất Tiên Ma Lục - Magical Legend (2016) - Tập

[stt/Full 90 TM] [info] [+]Thái Ất Tiên Ma Lục - Magical Legend (2016) [+] [+] [+]Thái Ất Tiên Ma Lục kể về đệ tử Huyền môn Thanh Thành phái Lãnh Sương Ngưng thiên tư trác tuyệt, vốn là người thừa kế chức vị Chưởng môn, do tu hành vấp phải chướng ngại, tới Thanh Ngọc Đàn để vấn đạo. Sau khi bất ngờ biết rằng tiền kiếp của bản thân có liên quan tới lần quyết chiến thứ hai tại Côn Luân đã một mình rời khỏi Thanh Thành Sơn nhằm tìm kiếm người có thể cải biến mệnh bàn kỳ lạ của nàng, giải khai bí ẩn về tiền thế. Tình cờ gặp phải mưu mô của Ma giáo, đồng thời cũng kết giao với những người đã định trong số mệnh, từ đó bắt đầu một cuộc hành trình tiên hiệp kỳ huyễn.
Phần 1 (2016) : Tập 1=>26 (26 Tập)
Phần 2 (2017) : Tập 27=>52 (26 Tập)
Phần 3 (2019) : Tập 53=>78 (26 Tập)
Phần 4 (2021) : Tập 79=>90 (12 Tập) [+]Trung Quốc [+]2016-2021 [+]Full [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/191541311227612.html] [2|https://ssplay.net/v/575943935248586.html] [3|https://ssplay.net/v/328647143310970.html] [4|https://ssplay.net/v/555458728224039.html] [5|https://ssplay.net/v/259469041393862.html] [6|https://ssplay.net/v/156718456910716.html] [7|https://ssplay.net/v/893069860835870.html] [8|https://ssplay.net/v/181023526936769.html] [9|https://ssplay.net/v/310408586015303.html] [10|https://ssplay.net/v/745951498134268.html] [11|https://ssplay.net/v/221554713944593.html] [12|https://ssplay.net/v/283309091710381.html] [13|https://ssplay.net/v/992563436014784.html] [14|https://ssplay.net/v/188657961371872.html] [15|https://ssplay.net/v/242355112814240.html] [16|https://ssplay.net/v/743617450611458.html] [17|https://ssplay.net/v/635482771115170.html] [18|https://ssplay.net/v/905152255876196.html] [19|https://ssplay.net/v/686836898740794.html] [20|https://ssplay.net/v/947430208739307.html] [21|https://ssplay.net/v/976108830008241.html] [22|https://ssplay.net/v/480596976147757.html] [23|https://ssplay.net/v/967340610093540.html] [24|https://ssplay.net/v/594552846004565.html] [25|https://ssplay.net/v/317281007766723.html] [26|https://ssplay.net/v/687526094416777.html] [27|https://ssplay.net/v/656135803709427.html] [28|https://ssplay.net/v/861116962714327.html] [29|https://ssplay.net/v/379172829704152.html] [30|https://ssplay.net/v/210824989610248.html] [31|https://ssplay.net/v/234197697705692.html] [32|https://ssplay.net/v/920778760479556.html] [33|https://ssplay.net/v/167928131504191.html] [34|https://ssplay.net/v/705996948397821.html] [35|https://ssplay.net/v/315295925156937.html] [36|https://ssplay.net/v/229031371573607.html] [37|https://ssplay.net/v/696694415476587.html] [38|https://ssplay.net/v/679085395402378.html] [39|https://ssplay.net/v/210917428963714.html] [40|https://ssplay.net/v/366326063457462.html] [41|https://ssplay.net/v/446453104830450.html] [42|https://ssplay.net/v/858881882081429.html] [43|https://ssplay.net/v/891683075990941.html] [44|https://ssplay.net/v/470969399644268.html] [45|https://ssplay.net/v/247336191021733.html] [46|https://ssplay.net/v/600671859665049.html] [47|https://ssplay.net/v/790333666321304.html] [48|https://ssplay.net/v/391723920073774.html] [49|https://ssplay.net/v/225678707162539.html] [50|https://ssplay.net/v/896173392319017.html] [51|https://ssplay.net/v/869589212454027.html] [52|https://ssplay.net/v/386928598086039.html] [53|https://ssplay.net/v/785618922776646.html] [54|https://ssplay.net/v/605905313458707.html] [55|https://ssplay.net/v/584420738948716.html] [56|https://ssplay.net/v/410708992431561.html] [57|https://ssplay.net/v/786345399088329.html] [58|https://ssplay.net/v/994638711214065.html] [59|https://ssplay.net/v/675373893645074.html] [60|https://ssplay.net/v/990489767243464.html] [61|https://ssplay.net/v/541108116507530.html] [62|https://ssplay.net/v/809129545672072.html] [63|https://ssplay.net/v/833030978838602.html] [64|https://ssplay.net/v/215867576499779.html] [65|https://ssplay.net/v/697375889867544.html] [66|https://ssplay.net/v/441682726144790.html] [67|https://ssplay.net/v/252712257206439.html] [68|https://ssplay.net/v/129484463897016.html] [69|https://ssplay.net/v/241553386880291.html] [70|https://ssplay.net/v/653048997537957.html] [71|https://ssplay.net/v/589079246338870.html] [72|https://ssplay.net/v/836510142932335.html] [73|https://ssplay.net/v/574525306208266.html] [74|https://ssplay.net/v/951923525995678.html] [75|https://ssplay.net/v/981417816546228.html] [76|https://ssplay.net/v/367919012490245.html] [77|https://ssplay.net/v/393539511081245.html] [78|https://ssplay.net/v/116773206326696.html] [79|https://ssplay.net/v/850559785962104.html] [80|https://ssplay.net/v/763549583653608.html] [81|https://ssplay.net/v/584920105834801.html] [82|https://ssplay.net/v/223701680286062.html] [83|https://ssplay.net/v/741977388660113.html] [84|https://ssplay.net/v/432654084844721.html] [85|https://ssplay.net/v/441661326421631.html] [86|https://ssplay.net/v/126702577289607.html] [87|https://ssplay.net/v/471077691349718.html] [88|https://ssplay.net/v/585412547820144.html] [89|https://ssplay.net/v/455459403081072.html] [90|https://ssplay.net/v/398625389983256.html] [/link]
Thai-At-Tien-Ma-Luc, Tai Yi Xian Mo Lu Zhi Ling Fei Ji

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Tu Tiên
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung