Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử - The Strongest Male Hero Ever (2022) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử - The Strongest Male Hero Ever (2022) - Tập

[stt/Tập 48 VS] [info] [+]Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử - The Strongest Male (2022) [+] [+] [+]Nam chính Triệu Tiểu Thiên có thiên phú dị năng, có năng lực tự chữa lành mạnh nhất. Sau khi trải qua một vụ nổ bất ngờ, hắn đến một thế giới tôn sùng võ đạo, trở thành cháu đích tôn của nhà họ Triệu giàu nhất nước. Nhưng thân phận này lại khiến hắn nhiều lần bị kẻ xấu hãm hại, vì vậy hắn bị người nhà đưa vào danh môn võ đạo đại phái - Tiêu Dao Môn, tu tập võ nghệ phòng thân. Nhưng việc khiến mọi người không ngờ là, một kẻ chưa bao giờ học võ như Triệu Tiểu Thiên lại có thiên phú dị bẩm, có thiên phú tập võ vượt trội hơn người thường. [+]Trung Quốc [+]2022 [+]T6, T7 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [48|https://ssplay.net/embed.php?link=9942609ee70c2ce09d8bfe66e84e2157] [47|https://ssplay.net/embed.php?link=bf2d293df2e19b68103f834dc8cae22d] [46|https://ssplay.net/v/795362197690539.html] [45|https://ssplay.net/v/983904955287774.html] [44|https://ssplay.net/v/645087867561313.html] [43|https://ssplay.net/v/374625381910138.html] [42|https://ssplay.net/v/803170863538980.html] [41|https://ssplay.net/v/431612888558043.html] [40|https://ssplay.net/v/551355344139867.html] [39|https://ssplay.net/v/272004299693637.html] [38|https://ssplay.net/v/120530341234471.html] [37|https://ssplay.net/v/252029194600052.html] [36|https://ssplay.net/v/712692670938041.html] [35|https://ssplay.net/v/586554249955548.html] [34|https://ssplay.net/v/922896885623534.html] [33|https://ssplay.net/v/863138597458601.html] [32|https://ssplay.net/v/125396201180087.html] [31|https://ssplay.net/v/670001185602611.html] [30|https://ssplay.net/v/785471437291966.html] [29|https://ssplay.net/v/235777473284138.html] [28|https://ssplay.net/v/889055334031581.html] [27|https://ssplay.net/v/585248892919884.html] [26|https://ssplay.net/v/417025316092703.html] [25|https://ssplay.net/v/339353052278359.html] [24|https://ssplay.net/v/210497162822219.html] [23|https://ssplay.net/v/702680591907766.html] [22|https://ssplay.net/v/188524864614009.html] [21|https://ssplay.net/v/244684607618384.html] [20|https://ssplay.net/v/900778207514021.html] [19|https://ssplay.net/v/970598314785295.html] [18|https://ssplay.net/v/674041453335020.html] [17|https://ssplay.net/v/485632551213105.html] [16|https://ssplay.net/v/433915897376007.html] [15|https://ssplay.net/v/564570839206377.html] [14|https://ssplay.net/v/205103631648752.html] [13|https://ssplay.net/v/868707313305801.html] [12|https://ssplay.net/v/978547153787480.html] [11|https://ssplay.net/v/122933378236161.html] [10|https://ssplay.net/v/212373038960827.html] [9|https://ssplay.net/v/175593175821834.html] [8|https://ssplay.net/v/510267438987890.html] [7|https://ssplay.net/v/591465399911006.html] [6|https://ssplay.net/v/888141940865251.html] [5|https://ssplay.net/v/956921456174718.html] [4|https://ssplay.net/v/706046955453024.html] [3|https://ssplay.net/v/233390656196408.html] [2|https://ssplay.net/v/145078208297490.html] [1|https://ssplay.net/v/545989396671454.html] [/link]
Nhan-Vat-Chinh-Manh-Nhat-Lich-Su, Nam-Chinh-Manh-Nhat-Lich-Su, Shishang Zui Qiang Nan Zhujue, The Strongest Male Hero Ever (2022)

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung