Mộng Tháp Tuyết Mê Thành - Dream Tower (2019) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Mộng Tháp Tuyết Mê Thành - Dream Tower (2019) - Tập

[stt/Full 13 TM] [info] [+]Mộng Tháp Tuyết Mê Thành - Dream Tower (2019) [+] [+] [+]Nói về những giấc mơ cực đoan, trong đó ẩn chứa năng lượng xấu với sức mạnh khủng khiếp, lâu ngày gây nên sự hỗn loạn trong thế giới hiện thực. Để bảo vệ trật tự của thế giới, cô nàng Nhậm Tiểu Xung được Độ Mộng sứ lựa chọn tiến vào Mộng giới, trở thành Hóa mộng võ sĩ của Địch Kiến tháp, đồng thời cũng là bạn thân của Tháp chủ Bạch Diệc Quân, thiên kim quân phiệt Ngải Diệu Diệu, và văn thư Nhan Nhất Thành. Nhưng thủ tịch võ sĩ Võ Già lại luôn chèn ép Nhậm Tiểu Xung bởi những xung đột ở thế giới hiện thực. Trong lúc mâu thuẫn giữa hai người không ngừng tăng lên, âm mưu xâm lược của Mặc Quyết tháp cũng dần dần lan rộng. [+]Trung Quốc [+]2019 [+]Full [/info] THUYẾT MINH [link] [OVA|https://ssplay.net/v/307207943664656.html] [1|https://ssplay.net/v/264577909476227.html] [2|https://ssplay.net/v/584305550903081.html] [3|https://ssplay.net/v/752271361235115.html] [4|https://ssplay.net/v/605155525108178.html] [5|https://ssplay.net/v/551979349305232.html] [6|https://ssplay.net/v/178391289379861.html] [7|https://ssplay.net/v/473552420735359.html] [8|https://ssplay.net/v/318878858453697.html] [9|https://ssplay.net/v/210722455961836.html] [10|https://ssplay.net/v/412531667285495.html] [11|https://ssplay.net/v/566874056640598.html] [12|https://ssplay.net/v/693727031764056.html] [/link] [/link]
Mong-Thap-Tuyet-Me-Thanh

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại :
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung