Mộ Vương Chi Vương - Tomb Of King Wang (2016) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Mộ Vương Chi Vương - Tomb Of King Wang (2016) - Tập

[stt/Full 87 TM] [info] [+]Mộ Vương Chi Vương - Tomb Of King Wang (2016) [+] [+] [+]Chuyện kể rằng, Lạc Vũ Tử trợ giúp Lý Tư tu sửa lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được phong là Mộ Vương. Đệ tử đời sau chuyên xây nên những ngôi kỳ mộ tinh vi cho hoàng thân quý tộc, kỳ nhân dị sĩ, đồng thời phái người đời đời thủ hộ. Trong số đó có chín ngôi mộ lớn được tôn là Mộ Vương chi vương, được xưng là Ngàn năm không bị trộm, vạn kiếp chẳng bị phá. Trong phim hoạt hình Trung Quốc Mộ Vương Chi Vương: Uy danh vang xa bốn biển, giàu có vô cùng, giang hồ gọi họ là Mộ Vương phái. Khi Lạc Vũ Tử mất đã truyền lại chức vị Mộ Vương cho Đại đệ tử Mộ Dung Hưu khiến cho con cháu Lạc gia bất mãn. Hai đại gia tộc giao hẹn trước mặt Thiên tử, nếu phá giải được chín ngôi kỳ mộ, thì có thể thay phiên nhau giữ chức Mộ Vương. Từ đó, tộc nhân Lạc thị rời khỏi Mộ Vương thành, tự lập môn hộ gọi là Công Mộ phái. Trăm ngàn năm qua, hai đại môn phái thế như nước với lửa, công-thủ giằng co. Trên giang hồ, phường yêu ma trộm cắp thèm thuồng bảo tàng của mấy ngôi kỳ mộ, mà triều đình quan phủ cũng ham muốn tranh giành ngôi vị Mộ Vương.
Phần 1 (2016) : Tập 1=>20 (20 Tập)
Phần 2 (2017) : Tập 21=>41 (21 Tập)
Phần 3 (2018) : Tập 42=>61 (20 Tập)
Phần 4 (2019) : Tập 62=>87 (26 Tập)
[+]Trung Quốc [+]2016 [+]Full [/info] THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/877549831651979.html] [2|https://ssplay.net/v/453709804763396.html] [3|https://ssplay.net/v/505575955741935.html] [4|https://ssplay.net/v/671749774366617.html] [5|https://ssplay.net/v/987087757223182.html] [6|https://ssplay.net/v/516744702640506.html] [7|https://ssplay.net/v/529215175658464.html] [8|https://ssplay.net/v/388682787203126.html] [9|https://ssplay.net/v/166634773214658.html] [10|https://ssplay.net/v/758984537588225.html] [11|https://ssplay.net/v/129385395596424.html] [12|https://ssplay.net/v/395727839734819.html] [13|https://ssplay.net/v/765419841640525.html] [14|https://ssplay.net/v/669409470011790.html] [15|https://ssplay.net/v/579041140774885.html] [16|https://ssplay.net/v/691297106858756.html] [17|https://ssplay.net/v/370493895063797.html] [18|https://ssplay.net/v/285025356544388.html] [19|https://ssplay.net/v/776175004740556.html] [20|https://ssplay.net/v/572841934445831.html] [21|https://ssplay.net/v/420715600252151.html] [22|https://ssplay.net/v/426432080152961.html] [23|https://ssplay.net/v/665015400283866.html] [24|https://ssplay.net/v/748423636787467.html] [25|https://ssplay.net/v/157144770854049.html] [26|https://ssplay.net/v/386388095302714.html] [27|https://ssplay.net/v/678111812306775.html] [28|https://ssplay.net/v/377598957469065.html] [29|https://ssplay.net/v/374336818026171.html] [30|https://ssplay.net/v/318665531774361.html] [31|https://ssplay.net/v/490614104602071.html] [32|https://ssplay.net/v/491671680162350.html] [33|https://ssplay.net/v/941261154082086.html] [34|https://ssplay.net/v/690824773162603.html] [35|https://ssplay.net/v/801436549259556.html] [36|https://ssplay.net/v/899046059697866.html] [37|https://ssplay.net/v/193926839778820.html] [38|https://ssplay.net/v/461033225059509.html] [39|https://ssplay.net/v/571970871339241.html] [40|https://ssplay.net/v/311699628829955.html] [41|https://ssplay.net/v/773663554340601.html] [42|https://ssplay.net/v/868988987886243.html] [43|https://ssplay.net/v/384974979692035.html] [44|https://ssplay.net/v/914228341645664.html] [45|https://ssplay.net/v/604727249592542.html] [46|https://ssplay.net/v/211630981415510.html] [47|https://ssplay.net/v/826438075138462.html] [48|https://ssplay.net/v/336931366059515.html] [49|https://ssplay.net/v/161617435101005.html] [50|https://ssplay.net/v/607342032508717.html] [51|https://ssplay.net/v/274660557922389.html] [52|https://ssplay.net/v/210782480736573.html] [53|https://ssplay.net/v/188390956570704.html] [54|https://ssplay.net/v/931791132936875.html] [55|https://ssplay.net/v/394787028017971.html] [56|https://ssplay.net/v/370783807916773.html] [57|https://ssplay.net/v/659323194374640.html] [58|https://ssplay.net/v/849087186985545.html] [59|https://ssplay.net/v/637265272852447.html] [60|https://ssplay.net/v/798702906403276.html] [61|https://ssplay.net/v/516966022964980.html] [62|https://ssplay.net/v/223138250824477.html] [63|https://ssplay.net/v/815121352258655.html] [64|https://ssplay.net/v/438237821890248.html] [65|https://ssplay.net/v/893316098799308.html] [66|https://ssplay.net/v/551542877737018.html] [67|https://ssplay.net/v/925980137454138.html] [68|https://ssplay.net/v/129215473102198.html] [69|https://ssplay.net/v/898622042189041.html] [70|https://ssplay.net/v/562653103222449.html] [71|https://ssplay.net/v/381134722795751.html] [72|https://ssplay.net/v/420847955263323.html] [73|https://ssplay.net/v/797411770456367.html] [74|https://ssplay.net/v/246506721609168.html] [75|https://ssplay.net/v/400494163648949.html] [76|https://ssplay.net/v/309057552367448.html] [77|https://ssplay.net/v/422283924288219.html] [78|https://ssplay.net/v/224660478118393.html] [79|https://ssplay.net/v/920948155638244.html] [80|https://ssplay.net/v/312190087305174.html] [81|https://ssplay.net/v/784777425229549.html] [82|https://ssplay.net/v/200393550925784.html] [83|https://ssplay.net/v/383224622242980.html] [84|https://ssplay.net/v/316331246660815.html] [85|https://ssplay.net/v/823512698213259.html] [86|https://ssplay.net/v/212634580002890.html] [87|https://ssplay.net/v/288414814819892.html] [/link]
Mo-Vuong-Chi-Vuong, Mu Wang Zhi Wang Qi Lin Jue

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Kiếm Hiệp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung