Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (2015) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren (2015) - Tập

[stt/Tập 120 VS] [info] [+]Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân - Bu-Liang-Ren (2015) [+] [+] [+]Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân lấy bối cảnh phim diễn ra trong những năm cuối thời nhà Đường. Câu chuyện luôn xoay quanh kho báu khổng lồ mà tổ chức Bất Lương Nhân đã cất giấu, vậy nên tổ sản xuất đã lựa chọn cái tên này, nhằm giúp độc giả có một cái nhìn khách quan nhất cho bộ phim.
Phần 1 : Tập 01 ==>> Tập 54 (54 tập - Năm 2015)
Phần 2 : Tập 55 ==>> Tập 94 (40 tập - Năm 2017)
Phần 3 : Tập 95 ==>> Tập 134 (40 tập - Năm 2019)
Phần 4 : Tập 135 ==>> Tập 147 (13 tập - Năm 2021)
Phần 5 : Tập 148 ==>> Tập ... (... tập - Năm 2022)
[+]Trung Quốc [+]2015 [+]Full [/info] VIETSUB [link] [/link]
THUYẾT MINH [link] [1|https://ssplay.net/v/324133833663331.html] [2|https://ssplay.net/v/587539863255288.html] [3|https://ssplay.net/v/549357858796914.html] [4|https://ssplay.net/v/773874787406788.html] [5|https://ssplay.net/v/844330275638235.html] [6|https://ssplay.net/v/141360102428330.html] [7|https://ssplay.net/v/380634196102619.html] [8|https://ssplay.net/v/461542968948682.html] [9|https://ssplay.net/v/593518396218617.html] [10|https://ssplay.net/v/735506414953205.html] [11|https://ssplay.net/v/786523417466216.html] [12|https://ssplay.net/v/223332708080609.html] [13|https://ssplay.net/v/425795973175101.html] [14|https://ssplay.net/v/449295538581079.html] [15|https://ssplay.net/v/217635683715343.html] [16|https://ssplay.net/v/788053295678562.html] [17|https://ssplay.net/v/598167351964447.html] [18|https://ssplay.net/v/184016356865564.html] [19|https://ssplay.net/v/585383663160933.html] [20|https://ssplay.net/v/684055313467979.html] [21|https://ssplay.net/v/818722454624043.html] [22|https://ssplay.net/v/184197569472922.html] [23|https://ssplay.net/v/461605853504604.html] [24|https://ssplay.net/v/156669350134001.html] [25|https://ssplay.net/v/996558962182866.html] [26|https://ssplay.net/v/321919552981853.html] [27|https://ssplay.net/v/131867986586358.html] [28|https://ssplay.net/v/580293772121270.html] [29|https://ssplay.net/v/830731441163354.html] [30|https://ssplay.net/v/700689691636297.html] [31|https://ssplay.net/v/482104989803499.html] [32|https://ssplay.net/v/289098948654201.html] [33|https://ssplay.net/v/329034296588765.html] [34|https://ssplay.net/v/235654820170667.html] [35|https://ssplay.net/v/418516724059979.html] [36|https://ssplay.net/v/682824042522245.html] [37|https://ssplay.net/v/693775677846537.html] [38|https://ssplay.net/v/933124893241458.html] [39|https://ssplay.net/v/257503744214773.html] [40|https://ssplay.net/v/970188109411133.html] [41|https://ssplay.net/v/963745092352231.html] [42|https://ssplay.net/v/240308049238390.html] [43|https://ssplay.net/v/335725118302636.html] [44|https://ssplay.net/v/828328592909707.html] [45|https://ssplay.net/v/625294513172573.html] [46|https://ssplay.net/v/559190691345267.html] [47|https://ssplay.net/v/296254348009824.html] [48|https://ssplay.net/v/892442241724994.html] [49|https://ssplay.net/v/212322837776607.html] [50|https://ssplay.net/v/791537002142932.html] [51|https://ssplay.net/v/292970481846067.html] [52|https://ssplay.net/v/126210187458329.html] [53|https://ssplay.net/v/796890751769145.html] [54|https://ssplay.net/v/463333438254064.html] [55|https://ssplay.net/v/144341035435596.html] [56|https://ssplay.net/v/166312027308675.html] [57|https://ssplay.net/v/147261844740973.html] [58|https://ssplay.net/v/274128497060802.html] [59|https://ssplay.net/v/821335675401820.html] [60|https://ssplay.net/v/980827092710468.html] [61|https://ssplay.net/v/623925863454739.html] [62|https://ssplay.net/v/611484238257010.html] [63|https://ssplay.net/v/771209664642810.html] [64|https://ssplay.net/v/402520950469705.html] [65|https://ssplay.net/v/892879882620440.html] [66|https://ssplay.net/v/852655548602342.html] [67|https://ssplay.net/v/661883507337835.html] [68|https://ssplay.net/v/231958341267373.html] [69|https://ssplay.net/v/368040984289513.html] [70|https://ssplay.net/v/341958277755313.html] [71|https://ssplay.net/v/211288445111777.html] [72|https://ssplay.net/v/897423978894949.html] [73|https://ssplay.net/v/911737384481562.html] [74|https://ssplay.net/v/129768359992239.html] [75|https://ssplay.net/v/520459781090418.html] [76|https://ssplay.net/v/750267478740877.html] [77|https://ssplay.net/v/465929329395294.html] [78|https://ssplay.net/v/458282594465547.html] [79|https://ssplay.net/v/861239842656585.html] [80|https://ssplay.net/v/238905927373303.html] [81|https://ssplay.net/v/408862863149907.html] [82|https://ssplay.net/v/208917072249783.html] [83|https://ssplay.net/v/920950426823563.html] [84|https://ssplay.net/v/118161705219083.html] [85|https://ssplay.net/v/984451340718401.html] [86|https://ssplay.net/v/226378228515386.html] [87|https://ssplay.net/v/387274931288427.html] [88|https://ssplay.net/v/429448161274194.html] [89|https://ssplay.net/v/344739287677738.html] [90|https://ssplay.net/v/251509400291575.html] [91|https://ssplay.net/v/327514429059293.html] [92|https://ssplay.net/v/531501651638083.html] [93|https://ssplay.net/v/535106899423731.html] [94|https://ssplay.net/v/322732275144921.html] [95|https://ssplay.net/v/115259758714172.html] [96|https://ssplay.net/v/812040561189254.html] [97|https://ssplay.net/v/870039969682693.html] [98|https://ssplay.net/v/195260562416579.html] [99|https://ssplay.net/v/735403532369269.html] [100|https://ssplay.net/v/267996998296843.html] [101|https://ssplay.net/v/560663193878200.html] [102|https://ssplay.net/v/832075138058927.html] [103|https://ssplay.net/v/756217662245035.html] [104|https://ssplay.net/v/222356448570887.html] [105|https://ssplay.net/v/387218615247143.html] [106|https://ssplay.net/v/144268723411692.html] [107|https://ssplay.net/v/934730918043189.html] [108|https://ssplay.net/v/220525282952520.html] [109|https://ssplay.net/v/516009408980607.html] [110|https://ssplay.net/v/282035339623689.html] [111|https://ssplay.net/v/569632716476917.html] [112|https://ssplay.net/v/213212549686431.html] [113|https://ssplay.net/v/175920560542080.html] [114|https://ssplay.net/v/127216866032944.html] [115|https://ssplay.net/v/441756823824511.html] [116|https://ssplay.net/v/410324970053301.html] [117|https://ssplay.net/v/296231684171491.html] [118|https://ssplay.net/v/250351865258481.html] [119|https://ssplay.net/v/690395150333642.html] [120|https://ssplay.net/v/626425806019041.html] [/link]
Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan, Hua-Jiang-Hu-Zhi-Bu-Liang-Ren

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Kiếm Hiệp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung