Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere (2021) - Tập

[stt/109 VS + 83 TM] [info] [+]Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere (2021) [+] [+] [+]Tiêu Viêm là thiên tài tu luyện đấu khí của nhà họ Tiêu, 11 tuổi đã đột phá Thập Đoạn Đấu Chi Khí, trở thành đấu thủ trẻ tuổi nhất của gia tộc suốt trăm năm qua. Nhưng đến năm 12 tuổi, Tiêu Viêm bất ngờ mất đi khả năng tu luyện, chỉ còn lại Tam Đoạn Đấu Chi Khí. Đúng vào lúc Tiêu Viêm tuyệt vọng nhất, một linh hồn xuất hiện từ trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, mở ra trước mắt Tiêu Viêm một cánh cửa hoàn toàn mới.
- Phần 1 : OVA 1-3 => 1=>12 ( 3 tập, Duyên Khởi + 12 tập P1 2D )
- OVA 1 : Tập 13+14 ( 02 tập, Tiêu Viêm gặp Vân Vận )
- Phần 2 : Tập 15=>26 ( 12 tập )
- OVA 2 : Tập 27=>29 ( 03 tập, Băng Hoàng + Xà Nhân Quốc )
- Phần 3 : Tập 30=>41 ( 12 tập )
- Phần 4 : Tập 42=>65 ( 24 tập )
- OVA 3 : 66 => 78 ( 13 tập - Hẹn Ước 3 Năm )
- Phần 5 : 79 => ... ( ... tập - Học Viện Già Nam ) [+]Trung Quốc [+]2018 [+]T2 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [109|https://likecdn.net/v/6289886972.html] [108|https://likecdn.net/v/6277368652.html] [107|https://likecdn.net/v/4212456709.html] [106|https://likecdn.net/v/2150999179.html] [105|https://ssplay.net/v/497283909469842.html] [104|https://ssplay.net/v/372494074205557.html] [103|https://ssplay.net/v/538800686183902.html] [102|https://ssplay.net/v/371663410216569.html] [101|https://ssplay.net/v/823248263448476.html] [100|https://ssplay.net/v/643257135732306.html] [99|https://ssplay.net/v/142408599042230.html] [98|https://ssplay.net/v/647842401017745.html] [97|https://vnupload.net/v/232778860049115.html] [96|https://ssplay.net/v/683228309783670.html] [95|https://ssplay.net/v/151345126330852.html] [94|https://ssplay.net/v/924813755270507.html] [93|https://ssplay.net/v/190086960378620.html] [92|https://ssplay.net/v/819289288173119.html] [91|https://ssplay.net/v/297003300653563.html] [90|https://ssplay.net/v/899746445318063.html] [89|https://ssplay.net/v/533795651462342.html] [88|https://ssplay.net/v/484127461082405.html] [87|https://ssplay.net/v/639786255856355.html] [86|https://ssplay.net/v/578029537780417.html] [85|https://ssplay.net/v/561796669330861.html] [84|https://ssplay.net/v/759726672536797.html] [83|https://ssplay.net/v/745022412389516.html] [82|https://ssplay.net/v/806669541945060.html] [81|https://ssplay.net/v/979328411320845.html] [80|https://ssplay.net/v/711383801367547.html] [79|https://ssplay.net/v/407834862255387.html] [78|https://ssplay.net/v/275319828341404.html] [77|https://ssplay.net/v/880513222681151.html] [76|https://ssplay.net/v/873201935241619.html] [75|https://ssplay.net/v/261645885805288.html] [74|https://ssplay.net/v/756800976478391.html] [73|https://ssplay.net/v/126188563803831.html] [72|https://ssplay.net/v/146745702458752.html] [71|https://ssplay.net/v/480275288224220.html] [70|https://ssplay.net/v/325329410533110.html] [69|https://ssplay.net/v/328817364656262.html] [68|https://ssplay.net/v/709510827644003.html] [67|https://ssplay.net/v/707962267100811.html] [66|https://ssplay.net/v/924160259465376.html] [65|https://ssplay.net/v/234803697715202.html] [64|https://ssplay.net/v/228178233322169.html] [63|https://ssplay.net/v/609017052998145.html] [62|https://ssplay.net/v/899790828012757.html] [61|https://ssplay.net/v/765061956312921.html] [60|https://ssplay.net/v/338354332165585.html] [59|https://ssplay.net/v/352470363179842.html] [58|https://ssplay.net/v/253714090006218.html] [57|https://ssplay.net/v/658204508738385.html] [56|https://ssplay.net/v/967134122633271.html] [55|https://ssplay.net/v/677760302606556.html] [54|https://ssplay.net/v/481533019493023.html] [53|https://ssplay.net/v/990114208724763.html] [52|https://ssplay.net/v/424429388509856.html] [51|https://ssplay.net/v/740513349986738.html] [50|https://ssplay.net/v/222355104155010.html] [49|https://ssplay.net/v/900416413529051.html] [48|https://ssplay.net/v/508451098369227.html] [47|https://ssplay.net/v/415402025812201.html] [46|https://ssplay.net/v/181712320695320.html] [45|https://ssplay.net/v/140381253427929.html] [44|https://ssplay.net/v/816257634096675.html] [43|https://ssplay.net/v/754664148307508.html] [42|https://ssplay.net/v/225863671965069.html] [/link]
THUYẾT MINH - ssPlay.Net [link] [83|https://ssplay.net/v/294297296139928.html] [82|https://ssplay.net/v/141398568120267.html] [81|https://ssplay.net/v/554084775762425.html] [80|https://ssplay.net/v/483893497536579.html] [79|https://ssplay.net/v/624929726951652.html] [78|https://ssplay.net/v/841171973695357.html] [77|https://ssplay.net/v/574750000403987.html] [76|https://ssplay.net/v/697802066802978.html] [75|https://ssplay.net/v/332741758061779.html] [74|https://ssplay.net/v/610241395731767.html] [73|https://ssplay.net/v/945678472518920.html] [72|https://ssplay.net/v/478210574636856.html] [71|https://ssplay.net/v/448705551938878.html] [70|https://ssplay.net/v/602141070697042.html] [69|https://ssplay.net/v/797554598914252.html] [68|https://ssplay.net/v/942167194353209.html] [67|https://ssplay.net/v/702516314884026.html] [66|https://ssplay.net/v/167600987686051.html] [65|https://ssplay.net/v/582760389894247.html] [64|https://ssplay.net/v/871371806909640.html] [63|https://ssplay.net/v/515684703571928.html] [62|https://ssplay.net/v/782636285656028.html] [61|https://ssplay.net/v/404814890275398.html] [60|https://ssplay.net/v/576496418979432.html] [59|https://ssplay.net/v/319366278333796.html] [58|https://ssplay.net/v/137914823989073.html] [57|https://ssplay.net/v/338560459100537.html] [56|https://ssplay.net/v/164172734651300.html] [55|https://ssplay.net/v/842139661726024.html] [54|https://ssplay.net/v/661066614505317.html] [53|https://ssplay.net/v/801013215962383.html] [52|https://ssplay.net/v/618067734771304.html] [51|https://ssplay.net/v/388064381563001.html] [50|https://ssplay.net/v/337027091946866.html] [49|https://ssplay.net/v/921092148870229.html] [48|https://ssplay.net/v/267843355321221.html] [47|https://ssplay.net/v/324793520900938.html] [46|https://ssplay.net/v/333268969837162.html] [45|https://ssplay.net/v/548526271349853.html] [44|https://ssplay.net/v/842511540485752.html] [43|https://ssplay.net/v/950602029346757.html] [42|https://ssplay.net/v/212911073532369.html] [41|https://ssplay.net/v/597892019897699.html] [40|https://ssplay.net/v/322162452257341.html] [39|https://ssplay.net/v/305561854607529.html] [38|https://ssplay.net/v/771126986791690.html] [37|https://ssplay.net/v/609453560577498.html] [36|https://ssplay.net/v/822729104508956.html] [35|https://ssplay.net/v/887170217103428.html] [34|https://ssplay.net/v/361171277032958.html] [33|https://ssplay.net/v/223033223301172.html] [32|https://ssplay.net/v/580404742724365.html] [31|https://ssplay.net/v/961832346187697.html] [30|https://ssplay.net/v/340898606512281.html] [30|https://ssplay.net/v/340898606512281.html] [29|https://ssplay.net/v/255551980187495.html] [28|https://ssplay.net/v/993469871580600.html] [27|https://ssplay.net/v/260838316546546.html] [26|https://ssplay.net/v/747830758078230.html] [25|https://ssplay.net/v/479053688546021.html] [24|https://ssplay.net/v/896478850394487.html] [23|https://ssplay.net/v/326049888299571.html] [22|https://ssplay.net/v/157059281236595.html] [21|https://ssplay.net/v/147355743580394.html] [20|https://ssplay.net/v/565053164131111.html] [19|https://ssplay.net/v/888978207690848.html] [18|https://ssplay.net/v/891845358328686.html] [17|https://ssplay.net/v/636500098639064.html] [16|https://ssplay.net/v/173101456628905.html] [15|https://ssplay.net/v/141888229383362.html] [14|https://ssplay.net/v/525788946698109.html] [13|https://ssplay.net/v/723897575090328.html] [12|https://ssplay.net/v/775331474426719.html] [11|https://ssplay.net/v/992599540700515.html] [10|https://ssplay.net/v/777461406671338.html] [9|https://ssplay.net/v/246931512736611.html] [8|https://ssplay.net/v/576723732054233.html] [7|https://ssplay.net/v/329719727651940.html] [6|https://ssplay.net/v/908565955857435.html] [5|https://ssplay.net/v/432616983850796.html] [4|https://ssplay.net/v/294508791218201.html] [3|https://ssplay.net/v/161235675215721.html] [2|https://ssplay.net/v/666166877994934.html] [1|https://ssplay.net/v/967695515602827.html] [OVA3|https://ssplay.net/v/741466103328598.html] [OVA2|https://ssplay.net/v/541973808159430.html] [OVA1|https://ssplay.net/v/815040467100011.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [88|https://vnupload.net/v/300773571762773.html] [87|https://vnupload.net/v/272455259329742.html] [86|https://vnupload.net/v/861932948645618.html] [85|https://vnupload.net/v/748488817363977.html] [84|https://vnupload.net/v/793530337926414.html] [83|https://vnupload.net/v/324759217186106.html] [81|https://vnupload.net/v/716290901518530.html] [80|https://vnupload.net/v/135951049211952.html] [79|https://vnupload.net/v/188921626657247.html] [OVA2|https://vnupload.net/v/208345442182487.html] [OVA1|https://vnupload.net/v/734372465560833.html] [/link]
THUYẾT MINH - vnUpload.Net [link] [80|https://vnupload.net/v/512689854949712.html] [79|https://vnupload.net/v/575134398208724.html] [OVA3|https://vnupload.net/v/984170814355214.html] [OVA2|https://vnupload.net/v/934872457964552.html] [OVA1|https://vnupload.net/v/693877396070294.html] [/link]
Dau-Pha-Thuong-Khung

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Dị Giới Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung