Đắc Ý Nhất Nhân Gian - Proud Swordsman (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Đắc Ý Nhất Nhân Gian - Proud Swordsman (2021) - Tập

[stt/Full 60 VS] [info] [+]Đắc Ý Nhất Nhân Gian - Proud Swordsman (2021) [+] [+] [+]Đắc Ý Nhất Nhân Gian kể về hành trình trở nên mạnh mẽ của 1 thanh niên tu luyện kiếm đạo. Đầu tiên hắn tu kiếm vì muốn trả thù những bất công mà hắn phải chịu khi còn nhỏ bởi bọn quyền quý và nhóm tu sĩ nho giáo. Sau này khúc mắc được giải mở và hắn tu kiếm để trờ nên mạnh mẻ và đủ tư cách để ở bên người con gái hắn yêu thương (nàng là Yêu tộc, kẻ thù của nhân tộc và là con của 1 trong 5 người mạnh nhất yêu tộc). [+]Trung Quốc [+]2021 [+]Full [/info] VIETSUB [link] [1|https://vnupload.net/v/298901730527480.html] [2|https://vnupload.net/v/696769107133150.html] [3|https://vnupload.net/v/877960545735226.html] [4|https://vnupload.net/v/242417679064803.html] [5|https://vnupload.net/v/178199310269620.html] [6|https://vnupload.net/v/941348536974853.html] [7|https://ssplay.net/v/439008557134204.html] [8|https://ssplay.net/v/530045214212603.html] [9|https://vnupload.net/v/599034615274932.html] [10|https://vnupload.net/v/466027652637826.html] [11|https://vnupload.net/v/715923807273308.html] [12|https://vnupload.net/v/772941743748055.html] [13|https://vnupload.net/v/714860867708921.html] [14|https://vnupload.net/v/396502804425027.html] [15|https://vnupload.net/v/906510089834531.html] [16|https://vnupload.net/v/557643890380859.html] [17|https://vnupload.net/v/729772083875205.html] [18|https://vnupload.net/v/114164154976606.html] [19|https://vnupload.net/v/535532402909464.html] [20|https://vnupload.net/v/298679591880904.html] [21|https://vnupload.net/v/124934823976622.html] [22|https://vnupload.net/v/121249132686191.html] [23|https://vnupload.net/v/243213404797845.html] [24|https://vnupload.net/v/477837615129020.html] [25|https://vnupload.net/v/587046697321865.html] [26|https://vnupload.net/v/247813357247246.html] [27|https://vnupload.net/v/878445956442091.html] [28|https://vnupload.net/v/211508177220821.html] [29|https://vnupload.net/v/871976896706554.html] [30|https://vnupload.net/v/147471360448333.html] [31|https://vnupload.net/v/815250465853346.html] [32|https://vnupload.net/v/554318513307306.html] [33|https://vnupload.net/v/782984107318851.html] [34|https://vnupload.net/v/464424856834941.html] [35|https://vnupload.net/v/502708250449763.html] [36|https://vnupload.net/v/414585173130035.html] [37|https://vnupload.net/v/632762579868237.html] [38|https://vnupload.net/v/460269062055481.html] [39|https://ssplay.net/v/773086618218157.html] [40|https://ssplay.net/v/306978178520997.html] [41|https://ssplay.net/v/398297208878729.html] [42|https://ssplay.net/v/939615900731749.html] [43|https://ssplay.net/v/554061978641483.html] [44|https://ssplay.net/v/512981058822737.html] [45|https://ssplay.net/v/864647546576129.html] [46|https://ssplay.net/v/936206826733218.html] [47|https://ssplay.net/v/296029475000169.html] [48|https://ssplay.net/v/459297448810603.html] [49|https://ssplay.net/v/196085845844613.html] [50|https://ssplay.net/v/859111641430192.html] [51|https://ssplay.net/v/335615195747878.html] [52|https://ssplay.net/v/921965368092060.html] [53|https://ssplay.net/v/336544796410534.html] [54|https://ssplay.net/v/261353116068575.html] [55|https://ssplay.net/v/395883322589927.html] [56|https://ssplay.net/v/298028851548830.html] [57|https://ssplay.net/v/131170250889327.html] [58|https://ssplay.net/v/265428853117757.html] [59|https://vnupload.net/v/695683841490083.html] [60|https://vnupload.net/v/593786776065826.html] [/link]
Nhan-Gian-Dac-Y-Nhat, Dac-Y-Nhat-Nhan-Gian, Ren Jian Zui De Yi

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung