Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) - Tập

[stt/Tập 124 VS] [info] [+]Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Jiu Tian Xuan Di Jue (2021) [+] [+] [+]Tương truyền Huyền Đế tạo ra Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, trở thành võ đạo Nguyên Đầu. Hậu thế của võ đạo bắt nguồn từ đó. Cố lão tương truyền, người của Đắc Cửu Thiên Huyền Đế Quyết trở thành vị Huyền Đế thứ hai. Đương thời Nhân tộc, Thiên Yêu tộc, Cửu Dương Bá Đao tộc hình thành 3 thế lực đối địch nhau. Các chủng tộc nhỏ phải phụ thuộc vào ba chủng tộc lớn để tồn tại. Nhưng, nhân tộc hoàng kim Võ Thần Thôi lão, thế gian thịnh truyền, đa tắc thập niên bát tài, thiếu tắc tam niên ngũ tải, tựu hội lão thế. Cho nên, giới huyền võ yên bình, ám triều thông động. [+]Trung Quốc [+]2021 [+]T2, T6 [/info] VIETSUB - vnUpload.Net [link] [124|https://likecdn.net/v/7656112495.html] [123|https://likecdn.net/v/3390492060.html] [113|https://ssplay.net/v/904298491362068.html] [112|https://ssplay.net/v/951809682365920.html] [111|https://ssplay.net/v/383969867808951.html] [110|https://ssplay.net/v/692556325760152.html] [109|https://ssplay.net/v/661351922071642.html] [108|https://ssplay.net/v/927184735321336.html] [107|https://ssplay.net/v/568703984220822.html] [106|https://ssplay.net/v/630116962310340.html] [105|https://ssplay.net/v/601772438320848.html] [104|https://ssplay.net/v/364155723402897.html] [103|https://ssplay.net/v/243885807279083.html] [102|https://ssplay.net/v/449176119433508.html] [101|https://ssplay.net/v/405449668152464.html] [100|https://ssplay.net/v/194872995217641.html] [99|https://vnupload.net/v/888114630348152.html] [98|https://vnupload.net/v/581600860175159.html] [97|https://vnupload.net/v/883630896194113.html] [96|https://vnupload.net/v/691400553203291.html] [95|https://vnupload.net/v/641378499981429.html] [94|https://vnupload.net/v/303148259719212.html] [93|https://vnupload.net/v/715675094889269.html] [92|https://vnupload.net/v/747272155765030.html] [91|https://vnupload.net/v/207109099874893.html] [90|https://vnupload.net/v/188693922013044.html] [89|https://vnupload.net/v/442917796058787.html] [88|https://vnupload.net/v/232193978710306.html] [87|https://vnupload.net/v/710196776108609.html] [86|https://vnupload.net/v/669336874451902.html] [85|https://vnupload.net/v/458467631290356.html] [84|https://vnupload.net/v/441543663127554.html] [83|https://vnupload.net/v/783070489350292.html] [81|https://vnupload.net/v/781981233921315.html] [80|https://vnupload.net/v/417223449796438.html] [79|https://vnupload.net/v/212059130685196.html] [78|https://vnupload.net/v/814393534014622.html] [77|https://vnupload.net/v/702810653795798.html] [76|https://vnupload.net/v/450452633615997.html] [75|https://vnupload.net/v/806509348667330.html] [74|https://vnupload.net/v/578827904330359.html] [73|https://vnupload.net/v/623248927295207.html] [72|https://vnupload.net/v/909184616059064.html] [71|https://vnupload.net/v/335497399171193.html] [70|https://vnupload.net/v/552408060679833.html] [69|https://vnupload.net/v/630351113362444.html] [68|https://vnupload.net/v/191484052687883.html] [67|https://vnupload.net/v/526423610332939.html] [66|https://vnupload.net/v/535400539222690.html] [65|https://vnupload.net/v/449432818426026.html] [64|https://vnupload.net/v/185418999857372.html] [63|https://vnupload.net/v/390152121169699.html] [62|https://vnupload.net/v/952898901369836.html] [61|https://vnupload.net/v/862670578890376.html] [60|https://vnupload.net/v/433417068173487.html] [59|https://vnupload.net/v/362405533177985.html] [58|https://vnupload.net/v/113104314853747.html] [57|https://vnupload.net/v/228647832241323.html] [56|https://vnupload.net/v/817584310554795.html] [55|https://vnupload.net/v/499074211965004.html] [54|https://vnupload.net/v/522545908888181.html] [53|https://vnupload.net/v/770287460337082.html] [52|https://vnupload.net/v/360923534466160.html] [49|https://vnupload.net/v/868347627421220.html] [48|https://vnupload.net/v/315948336074749.html] [47|https://vnupload.net/v/359394570191701.html] [46|https://vnupload.net/v/246462771875990.html] [45|https://vnupload.net/v/967992826882335.html] [40|https://vnupload.net/v/351053897705342.html] [39|https://vnupload.net/v/622021175093120.html] [38|https://vnupload.net/v/593447936905754.html] [37|https://vnupload.net/v/808480470544762.html] [36|https://ssplay.net/v/418888420694404.html] [35|https://ssplay.net/v/832586871253119.html] [34|https://ssplay.net/v/682861226714319.html] [33|https://ssplay.net/v/174017902463674.html] [32|https://ssplay.net/v/885171024749676.html] [31|https://ssplay.net/v/410565134965711.html] [30|https://ssplay.net/v/449966772976848.html] [29|https://ssplay.net/v/841966087205542.html] [28|https://ssplay.net/v/431014285733302.html] [27|https://ssplay.net/v/785114564001560.html] [26|https://ssplay.net/v/267202792482243.html] [25|https://ssplay.net/v/635522060096263.html] [24|https://ssplay.net/v/621570178618033.html] [23|https://ssplay.net/v/462486481087075.html] [22|https://ssplay.net/v/637735589924785.html] [21|https://ssplay.net/v/624109744197792.html] [20|https://ssplay.net/v/537378813657495.html] [19|https://ssplay.net/v/751328776280085.html] [18|https://ssplay.net/v/458700422611501.html] [17|https://ssplay.net/v/289170460982455.html] [16|https://ssplay.net/v/793756854203012.html] [15|https://ssplay.net/v/810337884144650.html] [14|https://ssplay.net/v/974762189305490.html] [13|https://ssplay.net/v/726833061625560.html] [12|https://ssplay.net/v/887778750724262.html] [11|https://ssplay.net/v/266504829542504.html] [10|https://ssplay.net/v/790405763934056.html] [9|https://ssplay.net/v/713853675044245.html] [8|https://ssplay.net/v/789705009096198.html] [7|https://ssplay.net/v/625245185361968.html] [6|https://ssplay.net/v/583220681382550.html] [5|https://ssplay.net/v/757870717181099.html] [4|https://ssplay.net/v/963412398265467.html] [3|https://ssplay.net/v/466041980104313.html] [2|https://ssplay.net/v/206506673660543.html] [1|https://ssplay.net/v/230583366834454.html] [/link]
Cuu-Thien-Huyen-De-Quyet

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại : Luyện Cấp
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung