Cực Đạo Long Thần - Ji Dao Long Shen (2022) - Hoạt Hình 3D Trung Quốc

Cực Đạo Long Thần - Ji Dao Long Shen (2022) - Tập

[stt/Tập 40 VS] [info] [+]Cực Đạo Long Thần - Ji Dao Long Shen (2022) [+] [+] [+]Truyền thuyết Long Thần và Thần vực toạ hoá, nếu ai được truyền thừa ủa thần sẽ là tân chúa tể của Thần Châu. Các tông môn bang phái vì muốn đoạt truyền thừa của Long thần mà nổi lên tranh đấu. Sở Thiên Dạ vì có người cha làm mất bảo vật trấn tông của tông môn mà bị coi là con trai của tội đồ, chịu đủ ghẻ lạnh, vì giúp cha lật lại án oan, hắn quyết tâm đến Thần vực tìm ra manh mối vụ án, nhưng trong quá trình này lại xảy ra mối liên hệ vi diệu với truyền thừa của Long Thần. [+]Trung Quốc [+]2022 [+]T3,T7 [/info] VIETSUB - ssPlay.Net [link] [40|https://ssplay.net/embed.php?link=a7c509c87c26752cf2891bd6e8025c6c] [39|https://ssplay.net/embed.php?link=cb07db483a1c3ebffa9b892f2ef83627] [38|https://ssplay.net/embed.php?link=bdbe7a8598fc73d6dd9e446cff24058f] [37|https://ssplay.net/embed.php?link=58edb66c294e8bbf5284f31b92998ab0] [36|https://ssplay.net/embed.php?link=5b29dff6e1b7c3cb1f48a470560e33d4] [35|https://ssplay.net/embed.php?link=0088d3366ae8866f95a467b190257a97] [34|https://ssplay.net/embed.php?link=98f6955bf8692a29b96c625ea2881f66] [33|https://ssplay.net/embed.php?link=185f51b6ffc5ecaf52208dca2aa0dac5] [32|https://ssplay.net/embed.php?link=dc6afa55c266ad9f03190f0f05bdc5f3] [31|https://ssplay.net/v/146401960402727.html] [30|https://ssplay.net/v/137119325084818.html] [29|https://ssplay.net/v/130282302697499.html] [28|https://ssplay.net/v/568147002408901.html] [27|https://ssplay.net/v/763907556732495.html] [26|https://ssplay.net/v/703871755964226.html] [25|https://ssplay.net/v/953420774390300.html] [24|https://ssplay.net/v/186778748200999.html] [23|https://ssplay.net/v/646363029049502.html] [22|https://ssplay.net/v/278438504785299.html] [21|https://ssplay.net/v/530333248691426.html] [20|https://ssplay.net/v/723766721371147.html] [19|https://ssplay.net/v/554785630355278.html] [18|https://ssplay.net/v/860326043847534.html] [17|https://ssplay.net/v/279997199359867.html] [16|https://ssplay.net/v/924391257680124.html] [15|https://ssplay.net/v/921305616696675.html] [14|https://ssplay.net/v/932992381354173.html] [13|https://ssplay.net/v/534471722940603.html] [12|https://ssplay.net/v/415546045949061.html] [11|https://ssplay.net/v/402585886418819.html] [10|https://ssplay.net/v/596487567656569.html] [9|https://ssplay.net/v/671424218349986.html] [8|https://ssplay.net/v/578702208896477.html] [7|https://ssplay.net/v/767539324859778.html] [6|https://ssplay.net/v/252152755442592.html] [5|https://ssplay.net/v/704728673729631.html] [4|https://ssplay.net/v/327314144621292.html] [3|https://ssplay.net/v/156228011267052.html] [2|https://ssplay.net/v/482729096379544.html] [1|https://ssplay.net/v/782483575658665.html] [/link]
VIETSUB - vnUpload.Net [link] [25|https://vnupload.net/v/232262009961737.html] [24|https://vnupload.net/v/545487965146700.html] [23|https://vnupload.net/v/782605517241689.html] [22|https://vnupload.net/v/474344536248180.html] [21|https://vnupload.net/v/543395942284001.html] [20|https://vnupload.net/v/901297148731019.html] [19|https://vnupload.net/v/495668062733279.html] [18|https://vnupload.net/v/474320212586058.html] [17|https://vnupload.net/v/853849526908662.html] [16|https://vnupload.net/v/147547501242822.html] [15|https://vnupload.net/v/131713855183786.html] [14|https://vnupload.net/v/686952225863933.html] [13|https://vnupload.net/v/978056209782759.html] [12|https://vnupload.net/v/177078491283787.html] [9|https://vnupload.net/v/872460788736740.html] [8|https://vnupload.net/v/119391064676973.html] [7|https://vnupload.net/v/192688872830735.html] [6|https://vnupload.net/v/583829791595538.html] [5|https://vnupload.net/v/662118909673558.html] [4|https://vnupload.net/v/937848506702317.html] [3|https://vnupload.net/v/624116940630806.html] [2|https://vnupload.net/v/283786984781424.html] [1|https://vnupload.net/v/824769340455532.html] [/link]
Cuc-Dao-Long-Than

~~~~~~
✔️ Thông Tin
  • 💎 Trạng Thái :
  • 📚 Tên Gốc :
  • 📻 Năm Chiếu :
  • 🎡 Thể Loại :
  • 🌍 Quốc Gia :
  • 📅 Lịch Chiếu :
  • 💚 Lượt Xem : ~ 👁
📝 Nội Dung